Osobní horoskop

V den a hodinu vašeho narození byly nebeské tělesa umístěny následovně a utvořily tak unikátní charakteristiku vaší osobnosti. Níže se dozvíte, co tyto polohy planet, měsíce a ascendentu znamenají.

aE21°12'H28°53'11b12K13°23'c1d2e3f4g5h6iF17°51'D27°11'7B07'jG15°01'J21°23'8A12°17'C13°58'k9I14°57'l10

12°17' k (j)

Vaše sluneční znamení je Vodnář

A Slunce: charakterizuje povahové rysy, identitu jedince a to jak půsoobíme na ostatní; pod slunečním vlivem se člověk rozvíjí a seberealizuje; původ a zdroj energie

Albali RA:20H49m Dec:-9°26' mi Aqr RA:20H54m Dec:-8°55' Sadalsuud RA:21H32m Dec:-5°30' Sadalmelik RA:22H7m Dec:0°-14' Ancha RA:22H18m Dec:-7°42' e Aqr RA:22H11m Dec:-11°29' iota Aqr RA:22H7m Dec:-13°47' sigma Aqr RA:22H32m Dec:-10°36' tau Aqr RA:22H50m Dec:-13°30' Skat RA:22H56m Dec:-15°44' c Aqr RA:23H10m Dec:-21°5' Sadachbia RA:22H22m Dec:-1°18' zeta Aqr RA:22H30m Dec:0°4' eta Aqr RA:22H36m Dec:0°-2' gama Aqr RA:22H53m Dec:-7°30' psi Aqr RA:23H17m Dec:-9°0' 94 Aqr RA:23H20m Dec:-13°22' b Aqr RA:23H24m Dec:-20°0'

Zrozencům ve znamení Vodnář vládnou planety Saturn a Uranus, proto jsou také tito lidé také hybní, elastičtí a chápaví. Ovšem jsou poněkud zvláštní povahy. Jsou vážní a zároveň společenští, vtipnost je výsledkem jejich nálady a jsou schopni vystavit i vlastní osobu posměchu. Společně s těmito vlastnostmi jsou také rozvážní, přemýšliví, dovedou velmi přesně uvažovat a je téměř nemožné je oklamat. Touží být samostatní a nezávislí, ale přesto si někdy málo váží sami sebe.

Mají obrovskou touhu jít vlastní cestou, která se liší od běžných způsobů ostatních. Vodnáři bývají většinou svobodomyslní, svéhlaví, ale někdy se rádi podřizují sympatiím druhých. Jejich svědomitost a velkorysost vede k jejich připravenosti k pomoci, avšak nevtíravým a zdrženlivým způsobem. Mají též velké pochopení pro duševní život druhých lidí a jsou vybaveni mimořádně skvělými intelektuálními schopnostmi.

Mezi jejich slabinu lze zařadit to, že mají spoustu dobrých nápadů, ale kvůli jejich sklonu k měnivosti, je nedokážou uskutečnit. Z tohoto pohledu je jejich chování mnohdy nevypočitatelné. Náhlé změny v jejich chování jsou ale předem dobře promyšlené, jelikož Vodnáři nejsou příliš impulsivní. Často podléhají neodůvodněným duševním depresím a stávají se velmi nerozhodnými, nepřesnými a mohou si tak nechat ujít dobrou příležitost.

Díky své přizpůsobivosti uzavírají velmi snadno přátelství a stále hledají nové a nové známosti. Přátelství je pro ně velmi důležité, avšak se nikdy nevzdávají své individuality. V manželství jsou věrnými a spolehlivými partnery.

Vodnáři příliš nemilují namáhavou práci, avšak v povolání mají úspěch, neboť jsou velmi zdatní a mají podporu svých přátel.

5°07' j (i)

Měsíc v Kozorohu

B Měsíc: charakterizuje nitro, duši, vnitřní já či podvědomí a pod jeho vlivem se tak jedinec stává plachým, uzavřeným, citlivým

Chování lidí s Měsícem umístěným v Kozorohu bývá velmi korektní, někdy až strohé, za každých okolností však vysoce kultivované. Velmi si potrpí na slušné chování a reprezentativní vystupování. Ve společnosti se snaží být uznávanou a váženou osobností. Málokdy se tak chováte opravdu spontálně, či způsobem, který by nějak mohl ohrozit či pošpinit vaši pověst. Lidé z okolí si tak mohou myslet, že jste až příliš upjatí a nudní.

Nebojíte se převzít zodpovědnost, ani pečovat o druhé. Máte vlohy být profesionální učitelé, či pěstouni. V negativním aspektu však býváte přiliš citliví ke stárnutí. Přichází pocit stresu a nejistoty a potřeby materiálního zajistění do budoucna, abyste nikdy v životě nemuseli strádat. Ve stresu také zaujímáte negativistický postoj a k ostatním lidem se chováte odtažitě.

13°23' c (b)

Ascendent v Blížencích

K Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

pro určení doplňte čas a místo

13°58' k (j)

Merkur ve Vodnáři

C Merkur: charakterizuje náš intelekt a schopnost se vyjadřovat a komunikovat; důležitou roli hraje také v oblasti vztahů nebo v osobním rozvoji

Merkur ve Vodnáři bývá zpravidla skeptickým a objektivním umístěním. Takoví lidé sice rádi naslouchají názorům druhých, ale rozhodně se nenechají jednoduše ovlivnit. Své myšlenky si vždy utřídí sami a nezávisle. Takové jedince často bude zajímat pravda, i když třeba nemusí být zrovna hezká. Mohou se stát až nesnesitelně tvrdohlavými v cestě za poznáním a za „svou pravdou“. 

27°11' i (⛎)

Venuše ve Střelci

D Venuše: souvisí především s naší citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vztahy, ale i psychologii jedince a jeho schopnosti činit rozhodnutí

S Venuší umístěnou ve Střelci vyzařujete do svého okolí optimistický smysl pro humor a bezstarostnost. Vás samotné pak přitahuje vše cizí, dobrodružné a naopak odpuzuje to známé. Vztahy které vyhledáváte vás musí naplňovat hlavně duševně.  V lásce býváte idealističtí, a zároveň si zakládáte na osobní svobodě. Může se tak zdát, že jedince s tímto umístěním lze jen velmi tězko spoutat.

21°12' a (l)

Mars v Beranu

E Mars: charakterizuje naši energii a sílu – ať už fyzickou, či psychickou; ovlivňuje také naši chuť k životu, oblasti sexu, zdraví a sportu

Umístění Marsu v Beranu, tedy ve svém vlastním znamení, je velmi mocné. Představuje ráznost, sílu, odvahu a v extrému až vznětlivost. Většina energie, kterou vydáváte, je buďto tělesného nebo citového rázu. V kariéře jste velmi nadšení, schopní a rozhodní. Konflikt však může nastat, pokud je požadováno abyste spolupracovali v týmu. 

17°51' i (⛎)

Jupiter ve Střelci

F Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Umístění Jupiteru ve vlastním znamení, tedy ve Střelci, posiluje vliv této planety. Přináší s sebou optimismus a veselí, ale také zájem o cestování a cizí kultury. Toto umístění však přináší i negativní aspekty: například lehkomyslnost a přílišné zveličování malicherností. Rádi trávíte čas v přírodě. Velkou hodnotu má pro vás také vzdělání, poznání a duchovní bohatství. 

15°01' j (i)

Saturn v Kozorohu

G Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Saturn ve vlastním znamení – tedy v Kozorohu – naznačuje, že takový člověk bude mít silnou disciplínu, smysl pro povinnost, bude poslušný, až submisivní a velmi zodpovědný. Vždy se snažíte dodržovat zásady. V životě pro vás hraje velkou roli tradice. Většinou ji ctíte a tvrdohlavě si za ní stojíte, máte však tendence ji spíše zavrhovat. Obzvláště, pokud je tato tradice již staromódní.

28°53' a (a)

Uran v Beranu

H Uran: symbolizuje technický pokrok, nové myšlenky a vynálezy; emoce však musí jít stranou, člověk je pod jeho vlivem svéhlavý až neústupný

U lidí, kteří mají Uran umístěn v Beranu, obecně očekáváme radikální změny. Toužíte po nových zdrojích vzrušení, po všem zajímavém a neprobádaném. Můžete učinit velké vynálezy, které předčí velikost doby. Nenecháte se ničím rozhodit. Jste sví i v situacích, které vyžadují rychlé rozhodování, nezávislé myšlení. Pod stresem jste schopni vydat ze sebe to nejlepší. 

14°57' l (k)

Neptun v Rybách

I Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

V tomto umístění, tedy Neptunu v Rybách, je tato planeta umístěna ve vlastním znamení, což přináší vysokou míru spirituality. Budete proto velmi silně nábožensky založení, rovněž soucitní a charitativní. Skrze tento postoj se však mohou projevit problémy s vlastní identitou. Ideální je toto umístění pro hudbu, tanec, malbu, či podobné vlohy.

21°23' j (i)

Pluto v Kozorohu

J Pluto: do horoskopu přináší spíše negativní vlivy; dotýká se silných témat, smrti, přežití, zákazů, spravedlnosti obvykle dlouhodobějšího charakteru

 

Napište námFacebook