Ascendent v Býku

Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

Býk: Býkům vládne planeta Venuše, která je charakteristická svou svěžestí a krásou. B...

Pokud máte Ascendent v Býku, zpravidla disponujete přirozeným talentem k zisku. Jste silná osobnost, a tak vás hned tak něco nevyvede z míry. Na ostatní působíte vřele a jemně, nejen díky vaší velké lásce k přírodě. 

Zvrat nastává ve chvíli, kdy se snažíte přetvářet po vzoru ostatních a napodobovat je. Vaši přirozenost tak začnete překrucovat a mohou se začít projevovat i negativní aspekty. Například přílišná a nezdravá posedlost penězi, kterým najednou začnete přikládat příliš velkou hodnotu (třeba i na úkor druhých).

V běžné povaze jedinců, kteří mají Ascendent v Býku, je časté čerpání všech poznatků z okolního světa. A to bez ohledu na to, zda jsou pozitivní či negativní. Toto pak může tyto jedince velmi obohacovat, ale na druhou stranu pro ně pak může být těžké setřást minulost. V takových chvílích pak zpravidla zpomalujete svůj vlastní rozvoj.