Saturn ve Střelci

Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Střelec: Zrozencům ve znamení Střelce vládne planeta Jupiter, proto jsou většinou klidné ...

Umístění Saturnu ve Střelci značí člověka plného obav – například z vlastní přílišné důvěřivosti čí přehnaného optimismu. Můžete se tak octnout na pomezí, kdy sami pochybíte a vinu nepříznáte, avšak ostatní dokáží za stejnou chybu odsoudit rychle a dokonce pokrytecky. Velkou pozornost také věnujete problémům souvisejících s pravdou. Tedy i například i tématům jako je věda a matematika.


V tomto období sami sobě nedovolíme být vůči ostatním příliš důvěřiví. V podvědomí stále máme ukotveno realistické vědomí nebezpečí. Zřejmě pocítíte také velký smysl pro zodpovědnost, či strach riskovat a tendenci odsuzovat takové jedince, kteří se rizika nebojí. Výhodné v tomto období bude plánovat do daleké budoucnosti – jak v pracovním tak v osobním životě.