Jupiter ve Střelci

Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Střelec: Zrozencům ve znamení Střelce vládne planeta Jupiter, proto jsou většinou klidné ...

Umístění Jupiteru ve vlastním znamení, tedy ve Střelci, posiluje vliv této planety. Přináší s sebou optimismus a veselí, ale také zájem o cestování a cizí kultury. Toto umístění však přináší i negativní aspekty: například lehkomyslnost a přílišné zveličování malicherností. Rádi trávíte čas v přírodě. Velkou hodnotu má pro vás také vzdělání, poznání a duchovní bohatství. 


V tomto období se budete s výhodou řídit vlastním přesvědčením. Budete sebejistí, a proto si poradíte i při řešení rozsáhlejších problémů. Na lidi ve svém okolí můžete působit velmi sofistikovaně, nemělo by vám tak dělat problém přesvědčit ostatní. Nesnažte se toho však zneužít. Jupiter nenechá klidnou ani vaši mysl.