Venuše ve Střelci

Venuše: souvisí především s naší citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vztahy, ale i psychologii jedince a jeho schopnosti činit rozhodnutí

Střelec: Zrozencům ve znamení Střelce vládne planeta Jupiter, proto jsou většinou klidné ...

S Venuší umístěnou ve Střelci vyzařujete do svého okolí optimistický smysl pro humor a bezstarostnost. Vás samotné pak přitahuje vše cizí, dobrodružné a naopak odpuzuje to známé. Vztahy které vyhledáváte vás musí naplňovat hlavně duševně.  V lásce býváte idealističtí, a zároveň si zakládáte na osobní svobodě. Může se tak zdát, že jedince s tímto umístěním lze jen velmi tězko spoutat.


Velmi blízký vztah si v tomto odbobí můžete vypěstovat skrze vzdělání. Sami se velmi rádi učíte novým věcem a objevujete, není proto divu, že vás přitahují lidé se stejným záměrem. Milostné románky si příliš v této chvíli nenecháte stoupnout do hlavy, a osobní volnost vám rozhodně říká více, než stereotyp ve vztahu. V této otázce máte rozhodně jasno.