Uran

symbolizuje technický pokrok, nové myšlenky a vynálezy; emoce však musí jít stranou, člověk je pod jeho vlivem svéhlavý až neústupný

Uran

V astrologii je Uran často spojován s novými myšlenkami pronikajícími do společnosti. Symbolizuje objevy, vynálezy a všeobecně technický pokrok. Ruku v ruce s ním jdou však i potíže. Tato planeta nevěnuje vůbec žádnou pozornost emociálním aspektům a často působí nedemokraticky, svéhlavě a neústupně. Dalo by se říci, že se jedná o planetu  diktátorů – ze všech planet je nejméně ochotná spolupracovat. Vytváří sklony k autokratismu, dokonce fanatismu.

Vše sterilní a předvídatelné tlačí na pozadí. Nutí člověka neustále posouvat své hranice nebo i porušovat pravidla. Ve vztacích může symbolizovat naprosté přerušení kontaktu, či rozpad.

Uran v Beranu Spoustu energie, kterou v tomto období pociťujete jistě dokážete naplno zužitkovat. Pokud jde o oblast kariéry, svou ... Uran v Býku V tomto období můžete pociťovat touhu po změnách toho, co máte zažito jako standartní. Ať už se jedná o tradice ve sp... Uran v Blížencích Toto období je možné spojovat s rozepřemi mezi jednotlivci – vzniklé například neshodami v komunikaci. Můžete pociťov... Uran v Raku Podvědomě můžete mít pocit, že vás něco jakoby svazuje a brání vám jít zatím, co v životě chcete. V tomto období se t... Uran ve Lvu V tomto období budete pociťovat tendence dělat věci novým a neotřelým způsobem. Víru v sebe a vaši ctižádost bude zrc... Uran v Panně V tomto období se u vás může projevit touha po socíální spravedlnosti. Tento podvědomý pocit tak zvyšuje talent pro p... Uran ve Vahách V tomto období často můžeme očekávat změny ve způsobu, jakým se lidé chovají ve vztazích. Podvědomě si právě v tomto ... Uran ve Štíru Toto období poskytuje nové a neotřelé pohledy na mnoho otázek a témat, které běžně ve společnosti bývají tabu. Nezříd... Uran ve Střelci V tomto období budete, ať už podvědomě či ne, usilovat o duševní pokrok a intelektuální růst. Objevují se i revoluční... Uran v Kozorohu V tomto období bude ještě více posílena vaše touha po kontrole a řádu. Vyústit to může například až ve snahu ovládat ... Uran ve Vodnáři Toto období ve vás probudí touhu bojovat za morální cíle. Velmi si budete cenit svobody, nejen proto se nechcete nech... Uran v Rybách Toto období na vás může působit v krajním případě dokonce sebedestruktivně. Podvědomě se zřejmě budete snažit urychli...