Ascendent v Blížencích

Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

Blíženci: Lidé narození ve znamení blíženců jeví velký zájem učit se novým věcem, a proto ...

Pokud se váš Ascendent nachází v Blížencích, pravděpodobně se vaše životní cesta bude ubírat směrem vzdělání a porozumění. Tito jedinci bývají velmi vnímaví a chápaví a sami oplývají schopností snadno vyjádřit vše, co mají na jazyku.

Ascendent v Blížencích však v jistých případech může přinést až přebytek informací. V takových chvílích pak tito jedinci tápou a nevědí, co si s takovým objemem znalostí počít. Výsledkem pak v extrémních případech může být, že jejich osobnost je jakoby rozpolcená, takzvaně přeskakuje mezi více druhy chování a povah.

Zpravidla jsou takoví lidé schopni soustředit se na více věcí zaráz, někdy se snaží zbrkle se ztotožnit s vnějším světem až příliš okatě. Harmonie dosáhnou až ve chvíli, kdy se naučí jejich mentální schopnosti využívat naplno a odseparovat potřebné a nepotřebné.