Měsíc v Kozorohu

Měsíc: charakterizuje nitro, duši, vnitřní já či podvědomí a pod jeho vlivem se tak jedinec stává plachým, uzavřeným, citlivým

Kozoroh: Přirovnání zrozenců ke skutečnému kozorohovi je velmi příhodné. Kozoroh je totiž...

Chování lidí s Měsícem umístěným v Kozorohu bývá velmi korektní, někdy až strohé, za každých okolností však vysoce kultivované. Velmi si potrpí na slušné chování a reprezentativní vystupování. Ve společnosti se snaží být uznávanou a váženou osobností. Málokdy se tak chováte opravdu spontálně, či způsobem, který by nějak mohl ohrozit či pošpinit vaši pověst. Lidé z okolí si tak mohou myslet, že jste až příliš upjatí a nudní.

Nebojíte se převzít zodpovědnost, ani pečovat o druhé. Máte vlohy být profesionální učitelé, či pěstouni. V negativním aspektu však býváte přiliš citliví ke stárnutí. Přichází pocit stresu a nejistoty a potřeby materiálního zajistění do budoucna, abyste nikdy v životě nemuseli strádat. Ve stresu také zaujímáte negativistický postoj a k ostatním lidem se chováte odtažitě.


V těchto dnech můžeme očekávat pozitivní energii v oblasti zaměstnání i obchodu. Toto umístění propůjčuje vysokou míru disciplinovanosti, a vám tak nebude dělat problém dodržovat pravidla a efektivně si organizovat své záležitosti. Emoce teď stojí stranou, a do popředí se dostává materialismus. Dosahování cílů tak pro vás bude jednodušší. Nenecháte se zaskočit ani kritikou, i té jste schopni využít ve svůj prospěch.

Ostatní lidé si možná mohou stěžovat, že jste v těchto dnech příliš odtažití a úzkoprsí. Vy ale zkrátka netoužíte po ničem, co vás rozptyluje.