Rak květen Horoskop 2022

Emocionální ale zodpovědný charakter, náladový a rezervovaný

V květnu se budou Raci potýkat s problémy ve vztazích, které se kupily již delší dobu. Drobné náznaky, které jste v rámci zamilovanosti přehlíželi vás začnou dobíhat a překlenou se ve vážnější problémy a bude potřeba je začít řešit. V tomto období vás však tyto věci budou unavovat a budete se jich zdráhat. Není ale nutné vyřešit vše naráz, je důležité alespoň postupně nastartovat změny. Pokud partnera nemáte, toto období nebude nejlepším na navazování nových vztahů, využijte jej spíš k poznání svých přání a potřeb.

V květnu přejde Mars negativně ovlivní všechny, jež se v tomto znamení narodili. Budete mít tendence obcházet problémy oklikou a jejich řešení odkládat na jindy.
Na druhou stranu vaše ochranářské sklony v tomto měsíci budou větší než obvykle. V případě, že by byl někdo z vašich blízkých ohrožen, je bránit za každou cenu a nebudete mít daleko ani k fyzické síle. Ti z vás, co se ale budou snažit dusit své pocity v sobě to docílí jen k nepodložené zlobě

Rak červen >>


Slunce v Býku
20.4.04:10 - 21.5.03:09
b
20.4.
Slunce v Blížencích
21.5.04:09 - 21.6.11:01
c
21.5.

Toto období pro vás může být velmi plodné. Dokážete teď být velmi vytrvalí a také stabilní ve svých názorech. Projevujete se tak na venek jako přirozená autorita a můžete budit dokonce respekt ve svých řadách. Do popředí ve vašich hodnotách se v těchto dnech dostávají i peníze a jistá podvědomá potřeba je shromažďovat. Hnání touto myšlenkou jste tak schopni například podávat vyšší pracovní výkony než obvykle. V extrému však na okolní jedince můžete působit příliš hrabivě a nenasytně.

V tomto období vám zřejmě nebude dopřáno příliš klidu. Touha po nových informacích, kterou zřejmě budete velmi neodkladně pociťovat, vás bude hnát stále kupředu. Ve společnosti budete působit - ve snaze rozšířit své vědomosti co nejvíce - velmi komunikativně, zpravidla i intelektuálně, a v extrému pak až povrchně. Nové znalosti a dovednosti vám každopádně budou pomáhat ve vaší seberealizaci, proto se nemusíte bát věnovat nyní čas vzdělání třeba i na úkor vztahů.

Venuše v Rybách
5.4.17:02 - 2.5.17:58
l
5.4.
Venuše v Beranu
2.5.18:58 - 28.5.16:33
a
2.5.
Venuše v Býku
28.5.17:33 - 23.6.02:20
b
28.5.

V tomto období se budete moci těsit z přízně ostatních lidí ve vašem okolí. Vaše mysl je otevřená, a tak je velmi snadné s vámi vyjít a najít společnou řeč. Na druhou stranu vám bude poněkud chybět schopnost se objektivně rozhodovat, a tak se můžete stát velmi snadno ovlivnitelnými. V extrémním případě se může také stát, že si vybudujete důvěru ke člověku, který vás později zneužije.

V tomto období nejspíše budete mít tendence rozhodovat se spíše impulsivně, svým srdcem. Pokud jde o lásku a vztahy stáváte se ve svém snažení přímo nezastavitelní, někdy až nekompromisní. Dobře vám bude ve společnosti, kde se můžete bavit, či laškovat. Instinktivně možná budete vyhledávat i spory, ve kterých budete moci ukázat svou převahu. Možná ve vás přetrvává jistá potřeba něco si dokazovat.

Toto období pro vás bude velmi intenzivní. Vaše smysly budou doslova ve střehu, a tak budete každý okamžik velmi prožívat. To platí především co se vztahů a lásky týče, ale také například pro kulturní zážitky jako je divadlo či umění. Tendence klást příliš vysoké nároky na lidi ve svém okolí vám přijde přirozená, někdy se však může vymstít. Rozhodujte se raději obezřetně.

Merkur v Blížencích
30.4.00:06 - 23.5.03:22
c
30.4.
Merkur v Býku
23.5.04:22 - 13.6.17:08
b
23.5.

V tomto období budete velmi verbálně zdatní, budete skvělým řečníkem. Nebude vám chybět ani slovní zásoba, ani sebevědomí. Navíc vaším přístupem, kdy nikomu nic nevnucujete, si dokážete získat mnoho posluchačů a dokážete je i ovlivnit. Vaše zájmy budou velmi rozmanité. Bavit vás bude cokoliv, čím si rozšířite své obzory a ukojíte svou touhu po vzdělávání.

V tomto období se často setkáme s racionálním chováním a snahou zachovat si chladnou hlavu. Emoce jakoby se nás v rozhovoru pod vlivem Merkuru netýkaly. Naše komunikace je tak spíše pomalá a rozvážná – ale nadruhou stranu zase velmi srozumitelná. Díky své trpělivosti a vytrvalosti také v tomto období dokážete jakýkoliv úkon dotáhnout do zdárného konce.  Nic tak nebrání vašemu rozvoji.

Mars v Rybách
15.4.04:41 - 25.5.00:56
l
15.4.
Mars v Beranu
25.5.01:56 - 5.7.07:50
a
25.5.

V tomto období se budete projevovat spíše neutrálně, ve snaze maskovat své pocity. V extrémní situaci, kdy jste například svědky utrpení jiných lidí, či nespravedlnosti, jste ale schopni se rozzuřit a náhle neznáte přitele. V tématech, které vám nejsou příjemné, budete zřejmě i v pokročilejším věku velmi ostýchaví. Typická pro toto období je také náchylnost k citovým závislostem.

V tomto období nebudete mít problém pohotově jednat, navíc budete zřejmě oplývat i vysokým vůdčím potenciálem. To z vás jednak dělá skvělé adepty na vedoucí pozice,ale také velmi vytrvalé a cílevědomé v otázkách lásky. Vaší přímočarostí a energií dokážete získat to, po čem toužíte. Pozor však na stresové situace, zde přijdou tendence chovat se neuváženě až drze.