Saturn

se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Saturn

Saturn je z hlediska astronomie druhou největší planetou našeho solárního systému, díky svým prstencům je považován za velmi krásný. Pozorovatelný může být dokonce pouhým okem.

V astrologii vnímáme Saturn především jako princip reality. Pod jeho působením přistupujeme k životu realisticky a prakticky, vědomi si všech jeho nástrah i konečnosti, tedy, že jednou všichni zemřeme. Tato planeta totiž popisuje také všechny záležitosti související s procesem stárnutí.

V horoskopu působí na jedince poněkud negativně. Tomu, čeho se dotkne propůjčuje chladnost, suchost, až netečnost. Stahujeme se tak do sebe a jsme vážní. Poukazovat může rovněž na symbol otce, či jiné autoritativní postavy v našem životě.

Saturn v Beranu

Pokud se v těchto dnech pouštíte do nových projektů či myšlenek, zajisté je na místě opatrnost. Obavy mohou přijít i ...

Saturn v Býku

V těchto dnech budete cítit touhu po finančním zapoatření, ale také po stálem a bezpečném citovém životě. Aby takoví ...

Saturn v Blížencích

V těchto dnech si budete uvědomovat nebezpečí, které plynou ze zbrklého jednání, proto si raději budete dávat na čas....

Saturn v Raku

V tomto období budete mít v sobě podvědomě zakódovánu jistou potřebu starat se o ostatní. Když budou v bezpečí vaši b...

Saturn ve Lvu

I přesto, že v tomto období si to odmítáte přiznat, máte poněkud problém s uznáváním autorit. Vy sami byste rádi byli...

Saturn v Panně

V tomto období se nejspíše nevyhnete úzkostným stavům. Pochybovat můžete o své osobě, o prostředí, ve kterém se nachá...

Saturn ve Vahách

V tomto období si budete silně uvědomovat více pohledů na danou situaci. Budete tak ideálním spolupracovníkem, ale tř...

Saturn ve Štíru

V tomto období budete velmi disciplinovaní. Za každých okolností dokážete své pocity odstavit na vedlejší kolej, a za...

Saturn ve Střelci

V tomto období sami sobě nedovolíme být vůči ostatním příliš důvěřiví. V podvědomí stále máme ukotveno realistické vě...

Saturn v Kozorohu

Toto období sebou může přinést obavy o selhání či odmítnutí. Vyhovovat vám tak bude spíše podřízené postavení – obzvl...

Saturn ve Vodnáři

Vliv tohoto období se často pojí s nevolí,  či neschopností tolerovat a akceptovat věci, či jedince odlišné od standa...

Saturn v Rybách

V tomto období můžete pociťovat velkou nevoli, pokud vás někdo přemlouvá či manipuluje do situace, které nejsou ve va...

 

Napište námFacebook