Osobní horoskop

V den a hodinu vašeho narození byly nebeské tělesa umístěny následovně a utvořily tak unikátní charakteristiku vaší osobnosti. Níže se dozvíte, co tyto polohy planet, měsíce a ascendentu znamenají.

12aK26°47'H41'1b2c3d4e5f6g7hE28°42'8iC07'F47'A10°29'9jG21°27'J22°08'10D14°59'k11lI16°16'B21°35'

10°29' j (i)

Vaše sluneční znamení je Kozoroh

A Slunce: charakterizuje povahové rysy, identitu jedince a to jak půsoobíme na ostatní; pod slunečním vlivem se člověk rozvíjí a seberealizuje; původ a zdroj energie

alfa Cap RA:20H19m Dec:-12°30' Dabih RA:20H22m Dec:-14°44' psi Cap RA:20H47m Dec:-25°13' theta Cap RA:21H7m Dec:-17°10' iota Cap RA:21H23m Dec:-16°46' zeta Cap RA:21H28m Dec:-22°20' Nashira RA:21H41m Dec:-16°35' Deneb Algedi RA:21H48m Dec:-16°3' omega Cap RA:20H53m Dec:-26°51'

Přirovnání zrozenců ke skutečnému kozorohovi je velmi příhodné. Kozoroh je totiž horolezec, který se sám pohybuje po vrcholcích zasněžených hor. Povaha těchto lidí se mu velmi podobá. Jsou většinou osamoceni a jejich pohled na svět je zcela realistický a materialistický. A jednají většinou k vlastnímu prospěchu.

Kozorozi jsou praktičtí, zdrženliví, důkladní, vytrvalí a vážní, protože vědí, že bez práce a námahy ničeho nedosáhnou. Mají smysl pro povinnost a jsou to lidé práce a vůle. Často působí vážně, přemýšlivě, ale přitom ctižádostivě, trpělivě a hlavně nepodplatitelně. Jejich život bývá velmi prostý a do sebe uzavřený. Rozhodují se pomalu, jelikož se snaží získat nejdříve všechny potřebné informace.

Mezi jejich slabou stránku patří mnohdy lakomost, která dokáže vzrůst do obrovských rozměrů. V extrémních případech dokonce i když mají spousty peněz, raději umírají hlady, než aby je utráceli. Snaží se věci dělat přesně, což vede k puntičkářství. Neznají velkorysost, protože vždy mají na zřeteli v první řadě vlastní hlediska a zájmy. Jejich zdraví také nemá příliš dobré základy a proto jsou často nemocní.

V práci razí názor, že pokud chcete dosáhnout úspěchu a moci, musíte pilně pracovat a svoji odměnu si tak zasloužíte. Jejich ctižádostivost sleduje většinou takové cíle, které když nepřinesou peníze, tak alespoň čest.

V lásce se dokážou rozohnit pro nějaké ideály, mnohdy však jen jednostranně. Avšak jsou velmi věrní a věrní zůstávají díky jejich sympatiím. Přesto manželství těchto zrozenců nebývá příliš šťastné, protože jej uzavírají většinou z rozumu. Zklamání z manželství a mnohé nepřátelské spory, vedou v pozdějších letech k zatrpklosti.

21°35' l (l)

Měsích v Rybách

B Měsíc: charakterizuje nitro, duši, vnitřní já či podvědomí a pod jeho vlivem se tak jedinec stává plachým, uzavřeným, citlivým

Při umístění Měsíce v Rybách nemusí zaznamenané dojmy pokaždé odrážet realitu dané situace. Toto byste měli mít stále na paměti, pokud se chcete vyhnout zbytečným problémům. Často se totiž objevuje tendence překrucovat reálné skutečnosti tak, aby vypadaly jak chcete.

Rádi a často unikáte realitě do svých vlastních myšlenek a fantazie. Například proto, že je realita příliš tvrdá. Sami se cítíte zranitelní, a proto tento pocit dokážete pochopit také u ostaních. Navíc pokud se zabýváte problémy druhých, pomáhá vám to uniknout vlastním dilematům. 

Lidé, kteří mají Měsíc umístěn v Rybách touží po romantice a jisté dávce magie. Důležitý je pro vás také emočně stabilní vztah a bezpečný domov.

26°47' a (l)

Ascendent v Beranu

K Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

pro určení doplňte čas a místo

5°07' j (i)

Merkur v Kozorohu

C Merkur: charakterizuje náš intelekt a schopnost se vyjadřovat a komunikovat; důležitou roli hraje také v oblasti vztahů nebo v osobním rozvoji

Lidé, kteří mají Merkur umístěn v Kozorohu často mívají schopnost vysoké sebekontroly. Obzvláště, co se jejich myšlenek týče. Dokáží odseparovat věci, které nejsou aktuální či nezbytné a plně se koncentrovat na to, co je třeba. Mají také zpravidla nadání pečlivě pracovat s informacemi. To z nich činí ideální pracovníky například v administrativě, nebo jakékoliv jiné pozici, která vyžaduje mentální disciplínu.

14°59' k (j)

Venuše ve Vodnáři

D Venuše: souvisí především s naší citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vztahy, ale i psychologii jedince a jeho schopnosti činit rozhodnutí

Lidé s Venuší umístěnou ve Vodnáři bývají velmi pozitivní. Velkou radost jim dokáže udělat například pohled na krásy přírody, či společnost přátel. V tomto ohledu jsou velmi nenároční. Velké city jste schopni chovat právě ke svým přátelům, avšak pokud jde o intimní vztahy, zde jste mnohem chladnější. Přitahuje vás spíše vnitřní krása, než zevnějšek.

28°42' h (g)

Mars ve Štíru

E Mars: charakterizuje naši energii a sílu – ať už fyzickou, či psychickou; ovlivňuje také naši chuť k životu, oblasti sexu, zdraví a sportu

Ve svém vlastním znamení, tedy ve Štíru, je Mars umístěn velmi silně. Takoví jedinci disponují citem pro rafinovanost. Jsou schopni řešit velmi komplexní úlohy a velmi dobře rozložit svou energii. Zpravidla nic neděláte bez rozmyslu a projevujete velkou vytrvalost. Jakmile si stanovíte svůj směr, který určuje vaše činy, máte schopnost za ním neúnavně kráčet. Máte dobrou paměť a křivdu odpouštíte jen těžko.

6°47' j (i)

Jupiter v Kozorohu

F Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Lidé s Jupiterem v Kozorohu bývají často až přehnaně opatrní v otázkách riskování. Velmi silně je u nich prosazen smysl pro povinnosti a zodpovědnost. Chovají se velmi úsporně, protože nemají rádi jakékoliv plýtvání. Rovněž si velmi váží půdy, jejích plodů a darů – obecně jsou to totiž materiálně založení jedinci, bránící se pokroku. Toto umístění se také může být velmi konzervativní.

21°27' j (i)

Saturn v Kozorohu

G Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Saturn ve vlastním znamení – tedy v Kozorohu – naznačuje, že takový člověk bude mít silnou disciplínu, smysl pro povinnost, bude poslušný, až submisivní a velmi zodpovědný. Vždy se snažíte dodržovat zásady. V životě pro vás hraje velkou roli tradice. Většinou ji ctíte a tvrdohlavě si za ní stojíte, máte však tendence ji spíše zavrhovat. Obzvláště, pokud je tato tradice již staromódní.

2°41' b (a)

Uran v Býku

H Uran: symbolizuje technický pokrok, nové myšlenky a vynálezy; emoce však musí jít stranou, člověk je pod jeho vlivem svéhlavý až neústupný

Toto umístění – tedy Uran v Býku – dokáže být velmi tvrdohlavá, odhodlaná a z praktického hlediska pak velmi inovativní a pokroková kombinace. V hodnotách se pak do popředí dostává ekonomické a finanční zajištění. Objevuje se i touha po materiálních základech, například v podobě půdy či vlastního bydlení, a s tím spojený jistý neklid, dokud toho není dosaženo.

16°16' l (k)

Neptun v Rybách

I Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

V tomto umístění, tedy Neptunu v Rybách, je tato planeta umístěna ve vlastním znamení, což přináší vysokou míru spirituality. Budete proto velmi silně nábožensky založení, rovněž soucitní a charitativní. Skrze tento postoj se však mohou projevit problémy s vlastní identitou. Ideální je toto umístění pro hudbu, tanec, malbu, či podobné vlohy.

22°08' j (i)

Pluto v Kozorohu

J Pluto: do horoskopu přináší spíše negativní vlivy; dotýká se silných témat, smrti, přežití, zákazů, spravedlnosti obvykle dlouhodobějšího charakteru