Ascendent v Rybách

Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

Ryby: Tomuto vodnímu znamení vládnou planety Jupiter a Neptun. Ryby bývají nerozhodné ...

Jedinci, kteří mají Ascendent v Rybách, bývají velmi tvořiví. Dokáží vnímat život v jeho přirozené podstatě a jejich nesmírná citlivost jim umožňuje vnímat velmi intenzivně. Jejich myšlenky však často podléhají sugesci, a tak se v některých situacích cítí zmateni. Například když si představují jistý výsledek situace, který v realitě může být úplně odlišný. 

To, co ostatní říkají, na vás nemá tak velký vliv jako jejich emoce. Někdy s vámi není lehká řeč. V mnohých situacích si nenecháte vymluvit svou pravdu, která může být notně zkreslená právě vaší schopností sugeste či city.

Mimo svou přirozenost si nejste jisti sami sebou. Nevíte, kdo vlastně jste a vaše osobnost se mění podle člověka, v jehož přítomnosti se zrovna nacházíte. Dokážete se velmi rychle přizpůsobit. To, že se vciťujete do role druhých, sice někteří dokáží ocenit, vás samotné to však může velmi vysilovat.