Ascendent v Beranu

Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

Beran: Tento zrozenec ohnivého znamení vyčnívá svou vnitřní ale i vnější silou. Jeho pl...

Člověk s Ascendentem v Beranu se vyznačuje silnou a ucelenou identitou. Má tak zajisté velký potenciál být úspěšný. Pro sjednocenou mysl je totiž jednodušší brát názory druhých s rezervou a nepřipustit si tak příliš například uštěpačné poznámy závistivých jedinců.

Patrná je zde také snaha držet krok se světem a se všemi jeho vymoženostmi. Avšak v případě, že se vám nedaří, máte sklony k pocitu méněcennosti, což může v extrémních případech vést dokonce k depresím. Každopádně vás s největší pravděpodobností celý život bude provázet soutěživost. Toho, čeho se vám dostane například zdarma nebo bez větší snahy, si nebudete vážit tolik jako toho, co si těžce vybojujete.

Na své okolí působíte energicky a dominantně. Přesně takové jedince si vybíráte za své vzory a přesně takoví byste sami také chtěli být.