Osobní horoskop

V den a hodinu vašeho narození byly nebeské tělesa umístěny následovně a utvořily tak unikátní charakteristiku vaší osobnosti. Níže se dozvíte, co tyto polohy planet, měsíce a ascendentu znamenají.

9A12°10'aC27°12'10bF17°26'H20°48'11c12dK22°43'1e2f3g4h5iB15'6jJ32'7kE20'8G13°39'lD25°22'I27°55'

12°10' a (l)

Vaše sluneční znamení je Beran

A Slunce: charakterizuje povahové rysy, identitu jedince a to jak půsoobíme na ostatní; pod slunečním vlivem se člověk rozvíjí a seberealizuje; původ a zdroj energie

Mesarthim RA:1H54m Dec:19°22' Sheratan RA:1H56m Dec:20°53' Hamal RA:2H8m Dec:23°32' 41 Ari RA:2H51m Dec:27°20'

Tento zrozenec ohnivého znamení vyčnívá svou vnitřní ale i vnější silou. Jeho planeta Mars stejně jako Beran symbolizují pocit sebedůvěry, spontánní jednání ale i boje. Jde o bojovníka, který ale vždy jedná se ctí a vytrvalostí. Svému jednání často nechává otevřený průběh, nedořešené životní záležitosti však velmi nerad nechává nevyřešené.

Jeho vnitřní klid a sebevědomí již předem ničí veškeré překážky či obavy. Je energický a vždy si stojí za svým. Do nových příležitostí se vrhá intuitivně a často až moc po hlavě. Za tímto přístupem, který se může občas zdát nevzdělaný až buranský, se ale skrývá otevřenost a touha po jednoduchosti

Slabou stránkou tohoto chování je však jeho občasná umíněnost a neschopnost podřídit se kompromisům. S beranem tedy není problém dostat se do sporu, který může vyústit až v agresigní jednání. Tato neschopnost podřídit se cizím názorům může způsobovat jak vztahové tak pracovní potíže.

V kariéře berani mají rádi výzvy. Těžko dokáží vydržet na průměrných zaměstnaneckých pozicích delší dobu. Berani se často pouštění do podnikání, nebo se alespoň snaží prosadit své plány a nápady. Ne vždy však je jejich úsilí náležitě ohodnoceno. Často zápolí s nedostatkem obdivu od ostatních. Nejčastěji se toto znamení objevuje na marketingových pozicích, jako sportovci nebo podnikatelé, každopádně je to ale těžko zařaditelná skupinka.

Ve vztahu bývají jak muži tak ženy opravdoví romantici. Zejména u mužů však většinou trvá mnohem déle než se usadí a výběr partnerky / partnera nebývá nikterak přímočarý. Často při výběru zbrkle mění názory na svůj protějšek a ideálního partnera může tak lehce přehlédnout. Ženy v tomto znamení potřebují někoho, kdo si jich viditelně váží a dokáže je usměrnit.

3°15' j (i)

Měsíc v Kozorohu

B Měsíc: charakterizuje nitro, duši, vnitřní já či podvědomí a pod jeho vlivem se tak jedinec stává plachým, uzavřeným, citlivým

Chování lidí s Měsícem umístěným v Kozorohu bývá velmi korektní, někdy až strohé, za každých okolností však vysoce kultivované. Velmi si potrpí na slušné chování a reprezentativní vystupování. Ve společnosti se snaží být uznávanou a váženou osobností. Málokdy se tak chováte opravdu spontálně, či způsobem, který by nějak mohl ohrozit či pošpinit vaši pověst. Lidé z okolí si tak mohou myslet, že jste až příliš upjatí a nudní.

Nebojíte se převzít zodpovědnost, ani pečovat o druhé. Máte vlohy být profesionální učitelé, či pěstouni. V negativním aspektu však býváte přiliš citliví ke stárnutí. Přichází pocit stresu a nejistoty a potřeby materiálního zajistění do budoucna, abyste nikdy v životě nemuseli strádat. Ve stresu také zaujímáte negativistický postoj a k ostatním lidem se chováte odtažitě.

22°43' d (c)

Ascendent v Raku

K Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

pro určení doplňte čas a místo

27°12' a (l)

Merkur v Beranu

C Merkur: charakterizuje náš intelekt a schopnost se vyjadřovat a komunikovat; důležitou roli hraje také v oblasti vztahů nebo v osobním rozvoji

Ostatní lidé si zřejmě budou připadat vedle člověka, který má Merkur v Beranu poněkud pomalí. Takový jedinec totiž rychle chápe souvislosti a jde bez zbytečných vytáček přímo k jádru problému a k řešení.

Rychle a spontálně myslí i mluví, na druhou stranu občas bývá netaktní. Může se objevit také problém s empatií a s tím spojená neschopnost vcítit se do druhých.

25°22' l (l)

Venuše v Rybách

D Venuše: souvisí především s naší citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vztahy, ale i psychologii jedince a jeho schopnosti činit rozhodnutí

Umístění Venuše v Rybách je obecně velmi romantické. S tímto poměrně pasivním umístěním máte schopnost svádět druhé, aniž byste zjevně sami museli cokoliv říci nebo udělat. Jste otevření novým zkušenostem, koketování a flirtu. Kvůli tomu se pak v otázkách vztahů trochu ztrácíte a mohou se vyskytnout i problémy emocionálně se vázat.

7°20' l (k)

Mars v Rybách

E Mars: charakterizuje naši energii a sílu – ať už fyzickou, či psychickou; ovlivňuje také naši chuť k životu, oblasti sexu, zdraví a sportu

Lidé s Marsem umístěným v Rybách mívají sklon rychle a energicky vplouvat do situací, ale jakmile se v nich octnou, a neví si rady, hledají si únikovou cestičku. Typicky reagujete prudce a nepředvídatelně. Energie na úrovní emocí je při tomto umístění vysoká, proto často nacházíte uplatnění v oblasti umění.

17°26' b (a)

Jupiter v Býku

F Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Umístění Jupiteru v Býku často značí člověka, kterému se materiálně či finančně velmi daří. V některých případech může dokonce přitahovat bohatství. V negativním slova smyslu však takovéto postavení v horoskopu může indikovat lakotu, hrabivost nebo samolibost. Ceníte si přírody a darů, které z ní získávají. Dokážete si tak věcí vážit a k životu přistupujete pragmaticky. 

13°39' l (k)

Saturn v Rybách

G Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Saturn v Rybách je umístěn málo ohraničeně. Takoví jedinci tak nezřídka mívají problém se sebekázním. Máte tendenci přizpůsobovat si pravidla tak, jak se vám to hodí, nebo se jim dokonce vyhýbáte. Nedá se tak očekávat přílišný zájem o oblasti života, kde je nutná disciplína. Na druhou stranu však toto umístění může velmi pozitivně ovlivňovat v oblasti umění, hudby nebo herectví. 

20°48' b (a)

Uran v Býku

H Uran: symbolizuje technický pokrok, nové myšlenky a vynálezy; emoce však musí jít stranou, člověk je pod jeho vlivem svéhlavý až neústupný

Toto umístění – tedy Uran v Býku – dokáže být velmi tvrdohlavá, odhodlaná a z praktického hlediska pak velmi inovativní a pokroková kombinace. V hodnotách se pak do popředí dostává ekonomické a finanční zajištění. Objevuje se i touha po materiálních základech, například v podobě půdy či vlastního bydlení, a s tím spojený jistý neklid, dokud toho není dosaženo.

27°55' l (l)

Neptun v Rybách

I Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

V tomto umístění, tedy Neptunu v Rybách, je tato planeta umístěna ve vlastním znamení, což přináší vysokou míru spirituality. Budete proto velmi silně nábožensky založení, rovněž soucitní a charitativní. Skrze tento postoj se však mohou projevit problémy s vlastní identitou. Ideální je toto umístění pro hudbu, tanec, malbu, či podobné vlohy.

1°32' k (j)

Pluto ve Vodnáři

J Pluto: do horoskopu přináší spíše negativní vlivy; dotýká se silných témat, smrti, přežití, zákazů, spravedlnosti obvykle dlouhodobějšího charakteru