Saturn v Rybách

Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Ryby: Tomuto vodnímu znamení vládnou planety Jupiter a Neptun. Ryby bývají nerozhodné ...

Saturn v Rybách je umístěn málo ohraničeně. Takoví jedinci tak nezřídka mívají problém se sebekázním. Máte tendenci přizpůsobovat si pravidla tak, jak se vám to hodí, nebo se jim dokonce vyhýbáte. Nedá se tak očekávat přílišný zájem o oblasti života, kde je nutná disciplína. Na druhou stranu však toto umístění může velmi pozitivně ovlivňovat v oblasti umění, hudby nebo herectví. 


V tomto období můžete pociťovat velkou nevoli, pokud vás někdo přemlouvá či manipuluje do situace, které nejsou ve vašem zájmu. Setkat se můžete s výčitkami svědomí, například i když daná věc nebyla přímo ve vaší zodpovědnosti, ale mohla být. Kvůli neustálým tendencím zpytovat své svědomí se budete uzavírat před okolním světem. Mohou se objevit i sklony k alkoholismu.