Ascendent v Raku

Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

Rak: Vládcem tohoto vodního znamení je měsíc. Jeho  zrozenci jsou velmi citově založe...

Lidé s Ascendentem v Raku mají schopnost pečovat o druhé, dodávat jim pocit bezpečí a tvořit příjemné a harmonické prostředí. Sami se pak v takovém zázemí cítí výborně, což se odráží i na jejich projevu. Dokáží být rovněž velmi oddaní nějakému člověku, ale také například svojí práci, či koníčku. V extrémních a negativních případech však tyto hluboké city mohou přerůst až v závislost a následnou emoční nestabilitu. Nezřídka se u takových jedinců setkáváme také s častými změnami nálad. 

Pokud něco zasahuje do vašich plánů nebo ohrožuje vaše bezpečné prostředí, máte tendence reagovat velmi silně. 

Často se také stane, že pro druhé jste schopni obětovat mnohem více, než by oni obětovali pro vás. Tato disbalance je zpravidla velmi nezdravá avšak vy si jakoby nemůžete pomoci. Ve svém projevu se často stylizujete například do role mučedníka či obětního beránka.