Jupiter v Beranu

Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Beran: Tento zrozenec ohnivého znamení vyčnívá svou vnitřní ale i vnější silou. Jeho pl...

Je-li Jupiter v Beranu silně umístěn, může jedinec přitahovat spoustu problémů, chovat se nevkusně či přehnaně. Tato kombinace jedinci dodává sebedůvěru a nadšení a podporuje válečnického ducha. Tito jedinci pak riskují, že si naloží příliš velkou zátěž, kterou sami nebudou schopni zvládnout a podpořeni vlivem Jupiteru také přitahují finance a dokáží skvěle propagovat a horlivě agrumentovat.


V tomto období naplno využijete svůj vůdčí potenciál. Ti jedinci, kteří jsou sebejistí a nebojí se vystoupit z řady, mohou dokonce určovat trendy a ovlivnit tak velkou řadu lidí ve svém okolí. Nebude vám chybět ani energie, a když ji navíc v teď dokážete převést na ostatní, nebude vám stát nic v cestě. Nevýhodou je to,  že k sobě můžete přitahovat bezradné lidi.