Horoskop 2025

Nadcházející rok 2025 se ponese v duchu sebepoznání. Postavení planet bude přímo vybízet k práci na sobě samém a zdokonalování se v rozličných oblastech života.

Vstup do nového roku bude poklidný, zkuste se tedy v tomto období zaměřit co nejvíce na sebe, možná budete překvapeni, co vše se ve vás skrývá. Dejte si ale pozor, ať nezapomínáte ani na potřeby druhých a nejednáte sobecky. Toto varování platí dvojnásob pro ohnivá znamení, která mají k tomuto chování sklony. 

Jupiter v Rybách, který na nás bude působit v první polovině roku, ovlivní nejvíce vodní znamení, jejichž zástupci jsou přirozeně plašší a spíše introvertní. Díky jeho působení se tyto povahové rysy znásobí a hrozí úplné uzavření se před světem. Jedincům ve znamení Blíženců, Vah a Vodnáře se naskytne příležitost více se soustředit a srovnat si priority. Zejména Beranům, Střelcům a Lvům toto období prospěje, jelikož se zklidní a nebudou jednat tak impulzivně.

Z hlediska kariéry bude rok 2025 převážně úspěšný. Stále nás bude ovlivňovat síla Uranu ve znamení Býka, která podněcuje naši kreativitu. Nejvíce to prospěje zemským znamením, kterým dodá fantazii a více odvahy k realizaci vlastních nápadů.

Co se týče vztahů, prioritou budou ty rodinné. Zjistíme, že na nic nejsme sami a také se zasloužíme o pomoc někomu blízkému, což utuží příbuzenské vazby.Tak získáme větší emoční stabilitu a pocit sounáležitosti.

V zimním období dojde k uzavření všech záležitostí, které se za uplynulé měsíce nastřádaly. Dovrší se také změny, které probíhaly v našem nitru a budeme cítit vděčnost za vše, co nám rok 2025 přinesl. Na co bychom si měli dávat pozor je náchylnost k různým sezonním nemocem. Koncem roku, zejména kolem vánočních svátků, bude náš organismus oslabený a lehce nás skolí kdejaký bacil. Hlídejte si tedy příjem vitamínů a zdravý pohyb, ať toto období přečkáte bez újmy.


Jupiter v Rybách
29.12. 2021 - 11.5. 2022
l
29.12.
Jupiter v Beranu
11.5. 2022 - 28.10. 2022
a
11.5.
Jupiter v Rybách
28.10. 2022 - 20.12. 2022
l
28.10.
Jupiter v Beranu
20.12. 2022 - 16.5. 2023
a
20.12.

V tomto období vám bude lépe v ústraní, mimo střed pozornosti. I když se velkým dílem zasloužíte o pomoc druhým, nebudete cítit potřebu si za to přiřknout zásluhy. Jupiter vám v těchto dnech přinese pozitivní vlastnosti hlavně co se týče duchovního charakteru, a tak vaše životní filozofie v těchto dnech bude velmi mírumilovná. Pokud si ale víru neudržíte, můžete se potýkat s frustrací.

V tomto období naplno využijete svůj vůdčí potenciál. Ti jedinci, kteří jsou sebejistí a nebojí se vystoupit z řady, mohou dokonce určovat trendy a ovlivnit tak velkou řadu lidí ve svém okolí. Nebude vám chybět ani energie, a když ji navíc v teď dokážete převést na ostatní, nebude vám stát nic v cestě. Nevýhodou je to,  že k sobě můžete přitahovat bezradné lidi.

V tomto období vám bude lépe v ústraní, mimo střed pozornosti. I když se velkým dílem zasloužíte o pomoc druhým, nebudete cítit potřebu si za to přiřknout zásluhy. Jupiter vám v těchto dnech přinese pozitivní vlastnosti hlavně co se týče duchovního charakteru, a tak vaše životní filozofie v těchto dnech bude velmi mírumilovná. Pokud si ale víru neudržíte, můžete se potýkat s frustrací.

V tomto období naplno využijete svůj vůdčí potenciál. Ti jedinci, kteří jsou sebejistí a nebojí se vystoupit z řady, mohou dokonce určovat trendy a ovlivnit tak velkou řadu lidí ve svém okolí. Nebude vám chybět ani energie, a když ji navíc v teď dokážete převést na ostatní, nebude vám stát nic v cestě. Nevýhodou je to,  že k sobě můžete přitahovat bezradné lidi.

Saturn ve Vodnáři
17.12. 2020 - 7.3. 2023
k
17.12.

Vliv tohoto období se často pojí s nevolí,  či neschopností tolerovat a akceptovat věci, či jedince odlišné od standartu. I vy sami nejspíše budete pociťovat strach, že nezapadáte do kolektivu, nebo že jste cizincem. Objevit se může také nedůvěra k ostatním jedincům. Nejvíce pak k těm, kteří jsou bodří, či optimističtí. Pozitivně toto období bude působit ve smyslu společenské zodpovědnosti.

Uran v Býku
15.5. 2018 - 7.7. 2025
b
15.5.

V tomto období můžete pociťovat touhu po změnách toho, co máte zažito jako standartní. Ať už se jedná o tradice ve společnosti, či vlastí žebříček hodnot. Jste tvořiví, a máte spoustu výborných nápadů, tak není divu, že se vám příčí cokoliv, co je již zastaralé. V tomto období však také hrozí náhlé zvraty ve vztazích. Dokážete být velmi nesmiřitelní.

Neptun v Rybách
4.4. 2011 - 30.3. 2025
l
4.4.

V tomto období zřejmě budete pociťovat velkou mentální sílu. Pokud na něco budete myslet dostatečně často a intenzivně, a přidáte k tomu někdy i notnou dávku trpělivosti; časem se vysněného zaručeně dočkáte. Kvůli vaší mírumilovné a charitativní povaze se ale sami možná dostanete do finanční tísně, z čehož mohou plynout i existenční problémy.