Jupiter v Býku

Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Býk: Býkům vládne planeta Venuše, která je charakteristická svou svěžestí a krásou. B...

Umístění Jupiteru v Býku často značí člověka, kterému se materiálně či finančně velmi daří. V některých případech může dokonce přitahovat bohatství. V negativním slova smyslu však takovéto postavení v horoskopu může indikovat lakotu, hrabivost nebo samolibost. Ceníte si přírody a darů, které z ní získávají. Dokážete si tak věcí vážit a k životu přistupujete pragmaticky. 


V tomto období se vám bude díky trpělivosti a stabilitě, kterou zprostředkuje umístění Jupiteru v Býku, dařit zejména v podnikání, či obchodní činnosti. Zkrátka v čemkoliv co zahrnuje finance. Svým rozhledem nad věcí, dokážete všechny rozpracované záležitosti dotáhnout do zdárného konce. Lidi, kteří se vás ve vaší cílevědomosti budou snažit brzdit, nebudete mít vůbec v oblibě.