Osobní horoskop

V den a hodinu vašeho narození byly nebeské tělesa umístěny následovně a utvořily tak unikátní charakteristiku vaší osobnosti. Níže se dozvíte, co tyto polohy planet, měsíce a ascendentu znamenají.

a8F29'bC16°17'H20°14'9A10°41'c10d11D25°59'E46'e12K55'f1g2B36'h3i4j5J29°49'k6G59'l7I27°27'

10°41' c (b)

Vaše sluneční znamení je Blíženci

A Slunce: charakterizuje povahové rysy, identitu jedince a to jak půsoobíme na ostatní; pod slunečním vlivem se člověk rozvíjí a seberealizuje; původ a zdroj energie

1 Gem RA:6H5m Dec:23°16' Tejat Prior RA:6H16m Dec:22°30' Tejat Posterior RA:6H24m Dec:22°30' Mebsuta RA:6H45m Dec:25°7' v Gem RA:6H30m Dec:20°12' tau Gem RA:7H12m Dec:30°13' theta Gem RA:6H54m Dec:33°56' Castor RA:7H36m Dec:31°51' iota Gem RA:7H27m Dec:27°46' u Gem RA:7H37m Dec:26°52' Pollux RA:7H46m Dec:27°59' kappa Gem RA:7H45m Dec:24°21' Wasat RA:7H21m Dec:21°57' Mekbuda RA:7H5m Dec:20°33' Alhena RA:6H39m Dec:16°23' lambda Gem RA:7H19m Dec:16°31' Alzirr RA:6H46m Dec:12°53'

Lidé narození ve znamení blíženců jeví velký zájem učit se novým věcem, a proto působí dojmem všeobecného rozhledu, i když většina jejich vědění je vesměs povrchní. Mají obrovskou chuť poznávat, a když naleznou věc hodnou povšimnutí, nic se jim nezdá nepatrné. Vidí smysl i tam, kde jiní žádný smysl nevidí. Od jejich zkoumání a bádání je nemůže odradit odpor ostatních, ani jejich připomínky o nesprávných poznatcích. Námitky ostatních poslouchají jen aby je použili pro své vlastní názory. Názory ostatních jsou jim v podstatě lhostejné, a proto své myšlenky nikomu nevnucují. Mohou mnohdy působit nevážným nebo nezúčastněným dojmem, ale ve skutečnosti se sžírají uvnitř.

Velmi trpí osamoceností, jelikož se cítí mimo životní dění. Ovšem velmi snadno a přirozeně navazují kontakty s okolím. Mají úžasnou paměť na zážitky a dojmy. Jsou velmi nebezpečnými odpůrci, jelikož mají dialektické schopnosti a bojují s chladnou myslí, kterou zásobuje výborná paměť. Nejdůležitější je pro ně vydobýt si volnost jednání i pohybu, kterou poskytují i svému okolí. Vzdávají se jen v beznadějných chvílích, kdy je jasná převaha.

Ve slovním boji jsou přeborníci, avšak jinému druhu střetnutí se vyhýbají obloukem. Nestydí se vydávat nápady druhých za své, stejně jako uchylovat se k pomluvám nebo nepoctivému jednání.

Slabou stránkou je nezralost a roztěkanost, jelikož jejich myšlenky jsou nejisté a často se mění. Nedokážou přesvědčovat, ale jen konstatovat. Z těchto důvodů je nutné, aby jim ostatní naslouchali. Trpí velkými výkyvy, např.: při dobré konstelaci hvězd dosahují nejlepších výsledků ze svého okolí a naopak při špatné konstelaci hvězd podléhají pocitu méněcennosti.

Ve vztazích jsou blíženci relativně špatnými partnery, protože jejich city nejdou do hloubky, ale do šířky. Mnohdy mají hned několik vztahů zároveň, a proto jsou velmi tolerantní. Potřebují spoustu volnosti, kterou dopřávají i svému partnerovi.

Při výběru zaměstnání se projevuje jejich nestálost a povrchnost. Proto se nehrnou do povolání, která vyžadují přílišnou námahu či soustředění.

5°36' h (f)

Měsíc ve Štíru

B Měsíc: charakterizuje nitro, duši, vnitřní já či podvědomí a pod jeho vlivem se tak jedinec stává plachým, uzavřeným, citlivým

Při umístění Měsíce ve Štíru takový jedinec bývá hluboce emočně spojen s děním kolem něj. Se vším co dělá, jak se vyjadřuje on, s kým se schází a jak na něj tento člověk působí. Bezpečně se cítíte s někým komu věříte a před kým se můžete vyjadřovat upřímně a dát plný průchod své emocionalitě. Naopak pokud tento pocit bezpečí bude chybět, uzavíráte se do sebe.

Ve stresu ale máte problém zbavit se obav a nepříjemného pocitu. V okamžiku, kdy se cítíte ohrožení, stáváte se přehnaně žárlivými, až pomstychtivými. V krizových situacích si pěstujete až závislost.

5°55' f (e)

Ascendent v Panně

K Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

pro určení doplňte čas a místo

16°17' b (a)

Merkur v Býku

C Merkur: charakterizuje náš intelekt a schopnost se vyjadřovat a komunikovat; důležitou roli hraje také v oblasti vztahů nebo v osobním rozvoji

Typickou vlastností lidí, kteří mají Merkur umístěn v Býku, bývá schopnost postupovat a zpracovávat problémy s jistým řádem. Vyskytuje se často také talent jednoduše a srozumitelně se vyjadřovat a poskytovat tak potřebné informace dalším lidem. Tento typ umístění také svědčí o člověku, který nerad mění názory a nových se bojí.  Přítomen bývá také například velký zájem o umění.

25°59' d (c)

Venuše v Raku

D Venuše: souvisí především s naší citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vztahy, ale i psychologii jedince a jeho schopnosti činit rozhodnutí

Lidé s Venuší v Raku často přitahují ostatní, protože vyzařují cosi příjemného, účastného a jemného. Někdy působíte jako bezbranní tvorové, kteří potřebují ochranu a nebo sami naopak působíte jako ochranářský typ. Každopádně takové chování zpravidla pramení z faktu, že milujete rodinu a domov nadevše. V lásce budete spíše nesmělí, protože se bojíte bolesti.

6°46' e (d)

Mars ve Lvu

E Mars: charakterizuje naši energii a sílu – ať už fyzickou, či psychickou; ovlivňuje také naši chuť k životu, oblasti sexu, zdraví a sportu

Mars umístěný ve Lvu si často spojujeme s galantností – až rytířstvím – a bojem o vlastní čest. Míváte pocit nadřazenosti vůči druhým, a pokud nejste dostatečně respektováni, vaše pocity často zastře zuřivost.  Ve stresu máte tendence klamat či předstírat, jen abyste unikli nepříznivému osudu. V sexu jste přitahováni hlavně kreativními partnery. Nesnášíte stereotyp a nudu.

3°29' b (a)

Jupiter v Býku

F Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Umístění Jupiteru v Býku často značí člověka, kterému se materiálně či finančně velmi daří. V některých případech může dokonce přitahovat bohatství. V negativním slova smyslu však takovéto postavení v horoskopu může indikovat lakotu, hrabivost nebo samolibost. Ceníte si přírody a darů, které z ní získávají. Dokážete si tak věcí vážit a k životu přistupujete pragmaticky. 

6°59' l (k)

Saturn v Rybách

G Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Saturn v Rybách je umístěn málo ohraničeně. Takoví jedinci tak nezřídka mívají problém se sebekázním. Máte tendenci přizpůsobovat si pravidla tak, jak se vám to hodí, nebo se jim dokonce vyhýbáte. Nedá se tak očekávat přílišný zájem o oblasti života, kde je nutná disciplína. Na druhou stranu však toto umístění může velmi pozitivně ovlivňovat v oblasti umění, hudby nebo herectví. 

20°14' b (a)

Uran v Býku

H Uran: symbolizuje technický pokrok, nové myšlenky a vynálezy; emoce však musí jít stranou, člověk je pod jeho vlivem svéhlavý až neústupný

Toto umístění – tedy Uran v Býku – dokáže být velmi tvrdohlavá, odhodlaná a z praktického hlediska pak velmi inovativní a pokroková kombinace. V hodnotách se pak do popředí dostává ekonomické a finanční zajištění. Objevuje se i touha po materiálních základech, například v podobě půdy či vlastního bydlení, a s tím spojený jistý neklid, dokud toho není dosaženo.

27°27' l (l)

Neptun v Rybách

I Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

V tomto umístění, tedy Neptunu v Rybách, je tato planeta umístěna ve vlastním znamení, což přináší vysokou míru spirituality. Budete proto velmi silně nábožensky založení, rovněž soucitní a charitativní. Skrze tento postoj se však mohou projevit problémy s vlastní identitou. Ideální je toto umístění pro hudbu, tanec, malbu, či podobné vlohy.

29°49' j (i)

Pluto v Kozorohu

J Pluto: do horoskopu přináší spíše negativní vlivy; dotýká se silných témat, smrti, přežití, zákazů, spravedlnosti obvykle dlouhodobějšího charakteru