Ascendent v Panně

Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

Panna: Zrozencům ve znamení Panny vládne planeta Merkur, tudíž se jedná o kritické a ro...

Ascendent v Panně takovým jedincům předurčuje čistou duši. Vyznačují se schopnostmi uspořádat si svou osobnost a nemít tak pochyby o své identitě. Mají vrozený smysl pro slušnost a důstojnost, jsou velmi kultitovaní a humanističtí. To vše ale v reálné míře. Nedělají si o světě kolem nich, ani o lidech, žádné iluze.

Rozpor může přijít ve chvíli, kdy sebe soudíte podle svých ideálů (které jak už bylo řečeno, jsou čisté) a ostatní podle jejich skutků. To, že používáte dvojí metr, si možná sami neuvědomujete, ale lidé, kteří na vás pohlíží z venku, to dokáží odhalit na první pohled. 

Často se u těchto jedinců může vyskytovat i přemíra angažovanosti, pokud jde o jejich zdraví. V oblasti kariéry se projevují velmi pečlivě, avšak pro jejich strach ze selhání se málokdy dočkají vedoucích pozic. Vyhovovat jim také bude spíše manuální práce.