Měsíc ve Štíru

Měsíc: charakterizuje nitro, duši, vnitřní já či podvědomí a pod jeho vlivem se tak jedinec stává plachým, uzavřeným, citlivým

Štír: Základním povahovým rysem tohoto znamení je snaha proniknout až na úplné dno vše...

Při umístění Měsíce ve Štíru takový jedinec bývá hluboce emočně spojen s děním kolem něj. Se vším co dělá, jak se vyjadřuje on, s kým se schází a jak na něj tento člověk působí. Bezpečně se cítíte s někým komu věříte a před kým se můžete vyjadřovat upřímně a dát plný průchod své emocionalitě. Naopak pokud tento pocit bezpečí bude chybět, uzavíráte se do sebe.

Ve stresu ale máte problém zbavit se obav a nepříjemného pocitu. V okamžiku, kdy se cítíte ohrožení, stáváte se přehnaně žárlivými, až pomstychtivými. V krizových situacích si pěstujete až závislost.


Energie je v těchto dnech plna emocí. Často tak jednáme impulzivně či žárlivě, obzvláště pokud se cítíme jakkoliv ohroženi. Dá se to chápat jako jakýsi obranný mechanismus, vycházející z našeho podvědomí.

Změny teď budete nést poměrně těžce, proto pokud si to situace nevyžaduje nebo nejsou nutné, tak se jim snažte spíše vyhnout.

Tvrdohlavá energie a silná vůle naopak může pomoci v dosahování vytyčených cílů. V pocitu vítězství vám bude dobře. Pokud se ovšem objeví pochyby a zranitelnost, budete mít tendenci se uzavřít spíše do svého nitra a emočně se od ostatních distancovat.