Měsíc v Panně

Měsíc: charakterizuje nitro, duši, vnitřní já či podvědomí a pod jeho vlivem se tak jedinec stává plachým, uzavřeným, citlivým

Panna: Zrozencům ve znamení Panny vládne planeta Merkur, tudíž se jedná o kritické a ro...

Umístění Měsíce v Panně nepatří mezi zrovna nejšťastnější. Takový člověk mívá problémy se seberealizací – obzvláště pokud jde o ventilování emocí, či spontální projevy. Sebe zkrátka zanedbáváte. Na druhou stranu ale dokážete být velmi pozorní k potřebám druhých a umíte je do detailu uspokojit.

Míváte také silnou intuici a vyznačujete se umírněností a laskavostí k druhým. Instiktivně se ostatním ve všem rádi podřizujete, proto je logické, že se necítíte dobře ve vůdčích rolích.  Díky emoční distančnosti, kterou vám Měsíc v tomto umístění propůjčuje, můžete žít a rozhodovat se nezávisle, což je rozhodně výhodou. Dalším pozitivem je také detailnost a preciznost – každý úkon, ať je sebemenší a banální, si zaslouží vaši plnou pozornost. Tuto píli nejlépe uplatníte při drobných manuálních pracech.


Energie těchto dnů nám bohužel přinese dávku stresu. Typická bývá také stylizace se do role „mučedníka“. Prakticky to znamená, že se budete velmi do detailu zabývat problémy, které ostatní například odmítají řešit. 

Budeme nejspíše pociťovat smysl pro povinnost, soustředění a disciplínu. Pokud však vše nebude špalat podle plánu, můžete se potýkat s vlastní sebekritičností. Může se dostavit i pocit deprese a nespokojenosti se svým životem. Avšak sebedůvěra vám teď chybí, a proto zřejmě nebudete schopni nic změnit.