Osobní horoskop

V den a hodinu vašeho narození byly nebeské tělesa umístěny následovně a utvořily tak unikátní charakteristiku vaší osobnosti. Níže se dozvíte, co tyto polohy planet, měsíce a ascendentu znamenají.

6a7H10°57'b8c9d10e11f12gK20°04'1h2E13°06'iB15°28'3A10°32'jD23°18'J25°38'C28°11'4G11°54'kF33'5lI20°40'

10°32' j (i)

Vaše sluneční znamení je Kozoroh

A Slunce: charakterizuje povahové rysy, identitu jedince a to jak půsoobíme na ostatní; pod slunečním vlivem se člověk rozvíjí a seberealizuje; původ a zdroj energie

alfa Cap RA:20H19m Dec:-12°30' Dabih RA:20H22m Dec:-14°44' psi Cap RA:20H47m Dec:-25°13' theta Cap RA:21H7m Dec:-17°10' iota Cap RA:21H23m Dec:-16°46' zeta Cap RA:21H28m Dec:-22°20' Nashira RA:21H41m Dec:-16°35' Deneb Algedi RA:21H48m Dec:-16°3' omega Cap RA:20H53m Dec:-26°51'

Přirovnání zrozenců ke skutečnému kozorohovi je velmi příhodné. Kozoroh je totiž horolezec, který se sám pohybuje po vrcholcích zasněžených hor. Povaha těchto lidí se mu velmi podobá. Jsou většinou osamoceni a jejich pohled na svět je zcela realistický a materialistický. A jednají většinou k vlastnímu prospěchu.

Kozorozi jsou praktičtí, zdrženliví, důkladní, vytrvalí a vážní, protože vědí, že bez práce a námahy ničeho nedosáhnou. Mají smysl pro povinnost a jsou to lidé práce a vůle. Často působí vážně, přemýšlivě, ale přitom ctižádostivě, trpělivě a hlavně nepodplatitelně. Jejich život bývá velmi prostý a do sebe uzavřený. Rozhodují se pomalu, jelikož se snaží získat nejdříve všechny potřebné informace.

Mezi jejich slabou stránku patří mnohdy lakomost, která dokáže vzrůst do obrovských rozměrů. V extrémních případech dokonce i když mají spousty peněz, raději umírají hlady, než aby je utráceli. Snaží se věci dělat přesně, což vede k puntičkářství. Neznají velkorysost, protože vždy mají na zřeteli v první řadě vlastní hlediska a zájmy. Jejich zdraví také nemá příliš dobré základy a proto jsou často nemocní.

V práci razí názor, že pokud chcete dosáhnout úspěchu a moci, musíte pilně pracovat a svoji odměnu si tak zasloužíte. Jejich ctižádostivost sleduje většinou takové cíle, které když nepřinesou peníze, tak alespoň čest.

V lásce se dokážou rozohnit pro nějaké ideály, mnohdy však jen jednostranně. Avšak jsou velmi věrní a věrní zůstávají díky jejich sympatiím. Přesto manželství těchto zrozenců nebývá příliš šťastné, protože jej uzavírají většinou z rozumu. Zklamání z manželství a mnohé nepřátelské spory, vedou v pozdějších letech k zatrpklosti.

15°28' i (⛎)

Měsíc ve Střelci

B Měsíc: charakterizuje nitro, duši, vnitřní já či podvědomí a pod jeho vlivem se tak jedinec stává plachým, uzavřeným, citlivým

Umístění Měsíce ve Střelci s sebou přínáší vřelou, optimistickou a neformální atmosféru. Takový typ lidí pak bývá otevřený a mívá smysl pro humor, avšak taktnost příliš nebývá jejich silnou stránkou, proto si mohou někoho ve svém okolí znepřátelit, i když to vůbec nezamýšlí.

Často potřebujete prostor, abyste mohli pátrat a hledat odpovědi na životní otázky. Přitahuje vás spíše spirituální stránka života, představivost máte velmi bohatou a disponujete silnou vírou. Jste schopni dlouhé hodiny studovat, či jen tak se toulat a přemýšlet. K takovéto zvědavosti dokážete podnítit i ostatní.

Ve stresových situacích míváte problémy udržet své emoce na uzdě. Obzvástě pokud se vyskytnou překážky bránící vaší ctižádostivosti.

20°04' g (f)

Ascendent ve Vahách

K Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

pro určení doplňte čas a místo

28°11' j (i)

Merkur v Kozorohu

C Merkur: charakterizuje náš intelekt a schopnost se vyjadřovat a komunikovat; důležitou roli hraje také v oblasti vztahů nebo v osobním rozvoji

Lidé, kteří mají Merkur umístěn v Kozorohu často mívají schopnost vysoké sebekontroly. Obzvláště, co se jejich myšlenek týče. Dokáží odseparovat věci, které nejsou aktuální či nezbytné a plně se koncentrovat na to, co je třeba. Mají také zpravidla nadání pečlivě pracovat s informacemi. To z nich činí ideální pracovníky například v administrativě, nebo jakékoliv jiné pozici, která vyžaduje mentální disciplínu.

23°18' j (i)

Venuše v Kozorohu

D Venuše: souvisí především s naší citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vztahy, ale i psychologii jedince a jeho schopnosti činit rozhodnutí

Jedinci s Venuší umístěnou v Kozorohu zpravidla na ostatní působí velmi důstojně, vyrovnaně a profesionálně. U žen se může objevovat dokonce přehnaná péče o sebe. Berete vztahy i lásku naprosto vážně. Proto, aby váš vztah fungoval, jste schopni vynaložit velké úsilí. Zodpovědnost ve vztazích ctíte i při profesionálních aktivitách. Jste například ideální obchodní partneři.

13°06' i (⛎)

Mars ve Střelci

E Mars: charakterizuje naši energii a sílu – ať už fyzickou, či psychickou; ovlivňuje také naši chuť k životu, oblasti sexu, zdraví a sportu

Umístění Marsu ve Střelci vytváří značnou míru tělesné energie a zanícení, nejen ve sportu. Po rozumové i citové stránce jste rovněž dobře vyvinutí. Názory míváte zpravidla vyhraněné a kontroverzní, navíc vám schází takt a například dostatečně nechápete stanoviska jiných. V takových situacích může docházet k potyčkám či ostřejším výměnám argumentů. 

0°33' l (k)

Jupiter v Rybách

F Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Jupiter v Rybách je velmi silný, zvyšuje představivost ale také potenciál pro umění – ať už se jedná o hudbu, herectví, či jiné. Vyjadřuje touhu po cestování – s vidinou plavby po moři, či relaxaci na téměř pustém ostrově. Budete se cítit dobře také o samotě a v ústraní. S ohledem na finance dokáže být toto umístění velmi velkorysé. Potenciál zde najde dobročinná činnost. 

11°54' k (j)

Saturn ve Vodnáři

G Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Umístění Saturnu ve Vodnáři se nejvíce projevuje v přístupu k ostatním lidem. Jste pak navzdory nedůvěřivosti velmi zodpovědní, pokud jde o společenské otázky. Často dodržujete vybrané chování a etiketu. Nejen proto se lidem s tímto umístěním velmi daří v zaměstnáních, kde je vyžadován osobní přístup. Dobře vychází i se zaměstnavatelem, jako s autoritou.

10°57' b (a)

Uran v Býku

H Uran: symbolizuje technický pokrok, nové myšlenky a vynálezy; emoce však musí jít stranou, člověk je pod jeho vlivem svéhlavý až neústupný

Toto umístění – tedy Uran v Býku – dokáže být velmi tvrdohlavá, odhodlaná a z praktického hlediska pak velmi inovativní a pokroková kombinace. V hodnotách se pak do popředí dostává ekonomické a finanční zajištění. Objevuje se i touha po materiálních základech, například v podobě půdy či vlastního bydlení, a s tím spojený jistý neklid, dokud toho není dosaženo.

20°40' l (l)

Neptun v Rybách

I Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

V tomto umístění, tedy Neptunu v Rybách, je tato planeta umístěna ve vlastním znamení, což přináší vysokou míru spirituality. Budete proto velmi silně nábožensky založení, rovněž soucitní a charitativní. Skrze tento postoj se však mohou projevit problémy s vlastní identitou. Ideální je toto umístění pro hudbu, tanec, malbu, či podobné vlohy.

25°38' j (i)

Pluto v Kozorohu

J Pluto: do horoskopu přináší spíše negativní vlivy; dotýká se silných témat, smrti, přežití, zákazů, spravedlnosti obvykle dlouhodobějšího charakteru