Osobní horoskop

V den a hodinu vašeho narození byly nebeské tělesa umístěny následovně a utvořily tak unikátní charakteristiku vaší osobnosti. Níže se dozvíte, co tyto polohy planet, měsíce a ascendentu znamenají.

a11H51'B15'b12K13°07'c1d2e3f4g5h6iE19°43'7F13°46'jJ23°10'G25°06'8A12°02'kC26°45'9lI17°06'D22°28'10

12°02' k (j)

Vaše sluneční znamení je Vodnář

A Slunce: charakterizuje povahové rysy, identitu jedince a to jak půsoobíme na ostatní; pod slunečním vlivem se člověk rozvíjí a seberealizuje; původ a zdroj energie

Albali RA:20H49m Dec:-9°26' mi Aqr RA:20H54m Dec:-8°55' Sadalsuud RA:21H32m Dec:-5°30' Sadalmelik RA:22H7m Dec:0°-14' Ancha RA:22H18m Dec:-7°42' e Aqr RA:22H11m Dec:-11°29' iota Aqr RA:22H7m Dec:-13°47' sigma Aqr RA:22H32m Dec:-10°36' tau Aqr RA:22H50m Dec:-13°30' Skat RA:22H56m Dec:-15°44' c Aqr RA:23H10m Dec:-21°5' Sadachbia RA:22H22m Dec:-1°18' zeta Aqr RA:22H30m Dec:0°4' eta Aqr RA:22H36m Dec:0°-2' gama Aqr RA:22H53m Dec:-7°30' psi Aqr RA:23H17m Dec:-9°0' 94 Aqr RA:23H20m Dec:-13°22' b Aqr RA:23H24m Dec:-20°0'

Zrozencům ve znamení Vodnář vládnou planety Saturn a Uranus, proto jsou také tito lidé také hybní, elastičtí a chápaví. Ovšem jsou poněkud zvláštní povahy. Jsou vážní a zároveň společenští, vtipnost je výsledkem jejich nálady a jsou schopni vystavit i vlastní osobu posměchu. Společně s těmito vlastnostmi jsou také rozvážní, přemýšliví, dovedou velmi přesně uvažovat a je téměř nemožné je oklamat. Touží být samostatní a nezávislí, ale přesto si někdy málo váží sami sebe.

Mají obrovskou touhu jít vlastní cestou, která se liší od běžných způsobů ostatních. Vodnáři bývají většinou svobodomyslní, svéhlaví, ale někdy se rádi podřizují sympatiím druhých. Jejich svědomitost a velkorysost vede k jejich připravenosti k pomoci, avšak nevtíravým a zdrženlivým způsobem. Mají též velké pochopení pro duševní život druhých lidí a jsou vybaveni mimořádně skvělými intelektuálními schopnostmi.

Mezi jejich slabinu lze zařadit to, že mají spoustu dobrých nápadů, ale kvůli jejich sklonu k měnivosti, je nedokážou uskutečnit. Z tohoto pohledu je jejich chování mnohdy nevypočitatelné. Náhlé změny v jejich chování jsou ale předem dobře promyšlené, jelikož Vodnáři nejsou příliš impulsivní. Často podléhají neodůvodněným duševním depresím a stávají se velmi nerozhodnými, nepřesnými a mohou si tak nechat ujít dobrou příležitost.

Díky své přizpůsobivosti uzavírají velmi snadno přátelství a stále hledají nové a nové známosti. Přátelství je pro ně velmi důležité, avšak se nikdy nevzdávají své individuality. V manželství jsou věrnými a spolehlivými partnery.

Vodnáři příliš nemilují namáhavou práci, avšak v povolání mají úspěch, neboť jsou velmi zdatní a mají podporu svých přátel.

5°15' b (a)

Měsíc v Býku

B Měsíc: charakterizuje nitro, duši, vnitřní já či podvědomí a pod jeho vlivem se tak jedinec stává plachým, uzavřeným, citlivým

Člověk, který má Měsíc umístěn v Býku, bývá v nitru vyrovnaný a klidný. Na druhou stranu je zásadový a nesnáší změny. A to i v případě, pokud je nezbytně nutná a nevyhnutelná. Není proto divu, že se snažíte uzavřít do svého dokonalého světa, kde je vám vše důvěrně známé. Takto chráníte svou osobu před okolními vlivy, na které pohlížíte velmi nedůvěřivě.

V tom, za čím si jdete, dokážete být velmi vytrvalí a nezlomní - což je nepochybně výhodou. Tyto vlastnosti vyhledáváte a velmi kladně ceníte i u svého partnera. Pod vlivem stresu se stáváte těžkopádnými, neschopni se pohnout, vyslovit svůj názor a podobně. Můžete být dokonce až konzervativní, leniví a neteční.

13°07' c (b)

Ascendent v Blížencích

K Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

pro určení doplňte čas a místo

26°45' k (j)

Merkur ve Vodnáři

C Merkur: charakterizuje náš intelekt a schopnost se vyjadřovat a komunikovat; důležitou roli hraje také v oblasti vztahů nebo v osobním rozvoji

Merkur ve Vodnáři bývá zpravidla skeptickým a objektivním umístěním. Takoví lidé sice rádi naslouchají názorům druhých, ale rozhodně se nenechají jednoduše ovlivnit. Své myšlenky si vždy utřídí sami a nezávisle. Takové jedince často bude zajímat pravda, i když třeba nemusí být zrovna hezká. Mohou se stát až nesnesitelně tvrdohlavými v cestě za poznáním a za „svou pravdou“. 

22°28' l (l)

Venuše v Rybách

D Venuše: souvisí především s naší citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vztahy, ale i psychologii jedince a jeho schopnosti činit rozhodnutí

Umístění Venuše v Rybách je obecně velmi romantické. S tímto poměrně pasivním umístěním máte schopnost svádět druhé, aniž byste zjevně sami museli cokoliv říci nebo udělat. Jste otevření novým zkušenostem, koketování a flirtu. Kvůli tomu se pak v otázkách vztahů trochu ztrácíte a mohou se vyskytnout i problémy emocionálně se vázat.

19°43' i (⛎)

Mars ve Střelci

E Mars: charakterizuje naši energii a sílu – ať už fyzickou, či psychickou; ovlivňuje také naši chuť k životu, oblasti sexu, zdraví a sportu

Umístění Marsu ve Střelci vytváří značnou míru tělesné energie a zanícení, nejen ve sportu. Po rozumové i citové stránce jste rovněž dobře vyvinutí. Názory míváte zpravidla vyhraněné a kontroverzní, navíc vám schází takt a například dostatečně nechápete stanoviska jiných. V takových situacích může docházet k potyčkám či ostřejším výměnám argumentů. 

13°46' j (i)

Jupiter v Kozorohu

F Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Lidé s Jupiterem v Kozorohu bývají často až přehnaně opatrní v otázkách riskování. Velmi silně je u nich prosazen smysl pro povinnosti a zodpovědnost. Chovají se velmi úsporně, protože nemají rádi jakékoliv plýtvání. Rovněž si velmi váží půdy, jejích plodů a darů – obecně jsou to totiž materiálně založení jedinci, bránící se pokroku. Toto umístění se také může být velmi konzervativní.

25°06' j (i)

Saturn v Kozorohu

G Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Saturn ve vlastním znamení – tedy v Kozorohu – naznačuje, že takový člověk bude mít silnou disciplínu, smysl pro povinnost, bude poslušný, až submisivní a velmi zodpovědný. Vždy se snažíte dodržovat zásady. V životě pro vás hraje velkou roli tradice. Většinou ji ctíte a tvrdohlavě si za ní stojíte, máte však tendence ji spíše zavrhovat. Obzvláště, pokud je tato tradice již staromódní.

2°51' b (a)

Uran v Býku

H Uran: symbolizuje technický pokrok, nové myšlenky a vynálezy; emoce však musí jít stranou, člověk je pod jeho vlivem svéhlavý až neústupný

Toto umístění – tedy Uran v Býku – dokáže být velmi tvrdohlavá, odhodlaná a z praktického hlediska pak velmi inovativní a pokroková kombinace. V hodnotách se pak do popředí dostává ekonomické a finanční zajištění. Objevuje se i touha po materiálních základech, například v podobě půdy či vlastního bydlení, a s tím spojený jistý neklid, dokud toho není dosaženo.

17°06' l (k)

Neptun v Rybách

I Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

V tomto umístění, tedy Neptunu v Rybách, je tato planeta umístěna ve vlastním znamení, což přináší vysokou míru spirituality. Budete proto velmi silně nábožensky založení, rovněž soucitní a charitativní. Skrze tento postoj se však mohou projevit problémy s vlastní identitou. Ideální je toto umístění pro hudbu, tanec, malbu, či podobné vlohy.

23°10' j (i)

Pluto v Kozorohu

J Pluto: do horoskopu přináší spíše negativní vlivy; dotýká se silných témat, smrti, přežití, zákazů, spravedlnosti obvykle dlouhodobějšího charakteru