Horoskop 2023

V nadcházejícím roce 2023 se můžete těšit na dávku energie a síly, která Vám pomůže nastartovat již dlouho očekávané změny v osobním i kariérním životě. Díky motivaci, která vám rozhodně nebude chybět, se budete neustále posouvat vpřed.
Již na začátku se můžete připravit na to, že vstup do nového roku pro vás bude transformační. Postavení Jupiteru v Beranu posílí především Váš potenciál a ctižádost a budete tak schopni se více zviditelnit ve svých činnostech. Pro ohnivá znamení to platí dvojnásob.
V první polovině roku 2023 by měli být především Blíženci, Váhy a Vodnáři obezřetní, jelikož se u nich mohou projevovat autoritativní sklony a nedůvěra v názory ostatních, a mohli by se tak dostat do konfrontace se svými blízkými či kolegy v práci, čehož by mohli později litovat. Avšak nevěšte hlavu, to, že se neztotožňujete s ostatními, nemusí znamenat konec světa. V tomto období se u Vás totiž zároveň zesílí pocit zodpovědnosti, což se může také pozitivně zúročit.

V kariéře bude mít většina z nás navrch. To platí především pro zemská znamení, jelikož v jejich případě se zesílí už tak dost silná ctižádost a touha po finančním zabezpečení. Jak už tomu nasvědčuje postavení Uranu, stanou se z vás velcí kreativci, kteří budou sršet neotřelými nápady. Dokonce tomu někdy ani vy sami nebudete věřit.
V druhé polovině roku se u mnohých z nás mohou objevovat výčitky svědomí. V tomto období nebudete zvědaví na přemlouvání a jakoukoliv manipulaci od okolí - především ohnivá znamení mohou v těchto případech pocítit silnou nevoli a mohou mít sklony k agresivitě. Vodní znamení se mohou potýkat s citovou zranitelností, proto se budete cítit bezpečněji, když si nad sebou budete držet svůj ochranný štít.
Ke konci roku převezme velení Mars ve Střelci a vrátí Vám zase energii do života. Pohltí Vás touha po cestování, sportu a poznávání nových lidí, mezi kterými možná naleznete svou spřízněnou duši.


Jupiter v Beranu
20.12. 2022 - 16.5. 2023
a
20.12.
Jupiter v Býku
16.5. 2023 - 26.5. 2024
b
16.5.

V tomto období naplno využijete svůj vůdčí potenciál. Ti jedinci, kteří jsou sebejistí a nebojí se vystoupit z řady, mohou dokonce určovat trendy a ovlivnit tak velkou řadu lidí ve svém okolí. Nebude vám chybět ani energie, a když ji navíc v teď dokážete převést na ostatní, nebude vám stát nic v cestě. Nevýhodou je to,  že k sobě můžete přitahovat bezradné lidi.

V tomto období se vám bude díky trpělivosti a stabilitě, kterou zprostředkuje umístění Jupiteru v Býku, dařit zejména v podnikání, či obchodní činnosti. Zkrátka v čemkoliv co zahrnuje finance. Svým rozhledem nad věcí, dokážete všechny rozpracované záležitosti dotáhnout do zdárného konce. Lidi, kteří se vás ve vaší cílevědomosti budou snažit brzdit, nebudete mít vůbec v oblibě. 

Saturn ve Vodnáři
17.12. 2020 - 7.3. 2023
k
17.12.
Saturn v Rybách
7.3. 2023 - 25.5. 2025
l
7.3.

Vliv tohoto období se často pojí s nevolí,  či neschopností tolerovat a akceptovat věci, či jedince odlišné od standartu. I vy sami nejspíše budete pociťovat strach, že nezapadáte do kolektivu, nebo že jste cizincem. Objevit se může také nedůvěra k ostatním jedincům. Nejvíce pak k těm, kteří jsou bodří, či optimističtí. Pozitivně toto období bude působit ve smyslu společenské zodpovědnosti.

V tomto období můžete pociťovat velkou nevoli, pokud vás někdo přemlouvá či manipuluje do situace, které nejsou ve vašem zájmu. Setkat se můžete s výčitkami svědomí, například i když daná věc nebyla přímo ve vaší zodpovědnosti, ale mohla být. Kvůli neustálým tendencím zpytovat své svědomí se budete uzavírat před okolním světem. Mohou se objevit i sklony k alkoholismu.

Uran v Býku
15.5. 2018 - 26.4. 2026
b
15.5.

V tomto období můžete pociťovat touhu po změnách toho, co máte zažito jako standartní. Ať už se jedná o tradice ve společnosti, či vlastí žebříček hodnot. Jste tvořiví, a máte spoustu výborných nápadů, tak není divu, že se vám příčí cokoliv, co je již zastaralé. V tomto období však také hrozí náhlé zvraty ve vztazích. Dokážete být velmi nesmiřitelní.

Neptun v Rybách
4.4. 2011 - 30.3. 2025
l
4.4.

V tomto období zřejmě budete pociťovat velkou mentální sílu. Pokud na něco budete myslet dostatečně často a intenzivně, a přidáte k tomu někdy i notnou dávku trpělivosti; časem se vysněného zaručeně dočkáte. Kvůli vaší mírumilovné a charitativní povaze se ale sami možná dostanete do finanční tísně, z čehož mohou plynout i existenční problémy.