Osobní horoskop

V den a hodinu vašeho narození byly nebeské tělesa umístěny následovně a utvořily tak unikátní charakteristiku vaší osobnosti. Níže se dozvíte, co tyto polohy planet, měsíce a ascendentu znamenají.

a4bH17°14'5cE25°35'6d7e8f9g10C26'A00'D11°27'h11i12K12°31'jJ25°56'1B11°23'kG18°40'2lI22°56'3F29°39'

9°00' h (f)

Vaše sluneční znamení je Štír

A Slunce: charakterizuje povahové rysy, identitu jedince a to jak půsoobíme na ostatní; pod slunečním vlivem se člověk rozvíjí a seberealizuje; původ a zdroj energie

Acrab RA:16H6m Dec:-19°51' Dschubba RA:16H1m Dec:-22°40' pi Sco RA:16H0m Dec:-26°10' Antares RA:16H30m Dec:-26°28' Alniyat RA:16H37m Dec:-28°15' epsilon Sco RA:16H51m Dec:-34°19' mi Sco RA:16H53m Dec:-38°4' Grafias RA:16H56m Dec:-42°23' eta Sco RA:17H13m Dec:-43°16' Girtab RA:17H38m Dec:-43°0' iota Sco RA:17H49m Dec:-40°8' kappa Sco RA:17H44m Dec:-39°2' Shaula RA:17H35m Dec:-37°7'

Základním povahovým rysem tohoto znamení je snaha proniknout až na úplné dno všech věcí. Štírům vládne planeta Mars, a kvůli tomu můžeme pozorovat neskonalé protiklady v povaze jednotlivců narozených v tomto znamení. Jeden může být neskonalý lidumil a druhý zase vrah - až natolik jsou protikladní. Proto už jako děti vyžadují velmi opatrné zacházení, i když se může zdát, že vychovávat je je velmi snadné.

Mají úžasnou vůli, která se dovede vyvíjet jak kladně, tak záporně. Většinou Štíři vždy přesně ví co chtějí a jsou tak velmi jistí ve svém vystupování.  Dokážou se rychle a sebejistě rozhodovat a navíc jsou velmi vytrvalí. Na povrchu vypadají klidně, ale uvnitř skrývají jiskru, která dokáže vzplanout velkou vášní, která mnohdy nezná hranic. Jsou velmi odvážní, vytrvalí a snaží se vystupovat diplomaticky.

Mezi jejich slabou stránku patří hlavně pomstychtivost, na zradu nikdy nezapomínají. Na dokonalou příležitost k pomstě si dokážou počkat, tak aby čin byl dostatečně krutý. Dokážou být při tom velmi bezcitní. Můžeme sledovat značné sklony také k lenosti, pýše a žárlivosti. V lásce jsou velmi silně eroticky založení.

Štíři velmi dobře vnímají, rozpoznávají a vše chápou. V zaměstnání se jedná většinou o přírodovědce, lékaře, spisovatele i umělce.

11°23' k (j)

Měsíc ve Vodnáři

B Měsíc: charakterizuje nitro, duši, vnitřní já či podvědomí a pod jeho vlivem se tak jedinec stává plachým, uzavřeným, citlivým

Lidé s Měsícem umístěným ve Vodnáři dokáží být, i navzdory své emoční odtažitosti a potřebě neustále si držet odstup, společenští a velmi přátelští. Jistým způsobem se tak zde pojí dva protipóly. Na jednu stranu je takový jedinec vůči ostatním velmi chápavý a zajímá se o cizí problémy. Avšak na druhou stranu se o ostatní zajímá neosobně. Udržujete si svou racionalitu a emocím nedáváte přiliš průchod.

Pozitivním vlivem tohoto umístění může být také to, že jste schopni nacházet nápaditá řešení problému a vymýšlet nejrůznější vychytávky.

Naplňovat vás bude pohyb v přírodě, nejlépe v neprobádané divočině. Tuto svou touhu však dokážete uspokojit třeba i jen pomocí bohaté fantazie, která vám rozhodně neschází. Toužit budete také po prostoru pro seberealizaci – hlavně pokud jde o myšlenky.

12°31' j (i)

Ascendent v Kozorohu

K Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

pro určení doplňte čas a místo

4°26' h (f)

Merkur ve Štíru

C Merkur: charakterizuje náš intelekt a schopnost se vyjadřovat a komunikovat; důležitou roli hraje také v oblasti vztahů nebo v osobním rozvoji

Umístění Merkuru ve Štíru dokáže být velmi duchaplné a řízené. U takových jedinců se pak nezřídka objevuje talent pro vtipné poznámky nebo zajímavé konspirační teorie. Každopádně lidé s tímto umístěním mají sklon pohlížet na svět poněkud temně, cynicky a komentovat dění okolo nich až s přehnanou upřímností. Pokud v konverzaci narazí na téma, které je zajímá, dokáží se rozpovídat.

11°27' h (g)

Venuše ve Štíru

D Venuše: souvisí především s naší citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vztahy, ale i psychologii jedince a jeho schopnosti činit rozhodnutí

Umístění Venuše ve Štíru obvykle není ideální kombinací – perou se zde příliš rozporuplné vlastnosti. Není tak divu, že býváte často zmateni a vztahy nenavazujete ani neopouštíte snadno. Na jednu stranu toužíte po lásce, na druhou stranu jste rádi sami. Můžete být v důsledku přemíry emocí velmi romantičtí, avšak také majetničtí s tendencemi podmaňovat si přemět své lásky. 

25°35' c (b)

Mars v Blížencích

E Mars: charakterizuje naši energii a sílu – ať už fyzickou, či psychickou; ovlivňuje také naši chuť k životu, oblasti sexu, zdraví a sportu

Typickým znakem lidí, kteří mají Mars umístěn v Blížencích, je vysoká duševní energie a důvtip. Vyznačujete se také sebevědomým vystupováním ve společnosti a schopností prosadit se za jakékoliv situce. Libujete si v debatách a argumentování, v čemž vidíte pomyslné utkání, které se snažíte vyhrát.

29°39' l (l)

Jupiter v Rybách

F Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Jupiter v Rybách je velmi silný, zvyšuje představivost ale také potenciál pro umění – ať už se jedná o hudbu, herectví, či jiné. Vyjadřuje touhu po cestování – s vidinou plavby po moři, či relaxaci na téměř pustém ostrově. Budete se cítit dobře také o samotě a v ústraní. S ohledem na finance dokáže být toto umístění velmi velkorysé. Potenciál zde najde dobročinná činnost. 

18°40' k (j)

Saturn ve Vodnáři

G Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Umístění Saturnu ve Vodnáři se nejvíce projevuje v přístupu k ostatním lidem. Jste pak navzdory nedůvěřivosti velmi zodpovědní, pokud jde o společenské otázky. Často dodržujete vybrané chování a etiketu. Nejen proto se lidem s tímto umístěním velmi daří v zaměstnáních, kde je vyžadován osobní přístup. Dobře vychází i se zaměstnavatelem, jako s autoritou.

17°14' b (a)

Uran v Býku

H Uran: symbolizuje technický pokrok, nové myšlenky a vynálezy; emoce však musí jít stranou, člověk je pod jeho vlivem svéhlavý až neústupný

Toto umístění – tedy Uran v Býku – dokáže být velmi tvrdohlavá, odhodlaná a z praktického hlediska pak velmi inovativní a pokroková kombinace. V hodnotách se pak do popředí dostává ekonomické a finanční zajištění. Objevuje se i touha po materiálních základech, například v podobě půdy či vlastního bydlení, a s tím spojený jistý neklid, dokud toho není dosaženo.

22°56' l (l)

Neptun v Rybách

I Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

V tomto umístění, tedy Neptunu v Rybách, je tato planeta umístěna ve vlastním znamení, což přináší vysokou míru spirituality. Budete proto velmi silně nábožensky založení, rovněž soucitní a charitativní. Skrze tento postoj se však mohou projevit problémy s vlastní identitou. Ideální je toto umístění pro hudbu, tanec, malbu, či podobné vlohy.

25°56' j (i)

Pluto v Kozorohu

J Pluto: do horoskopu přináší spíše negativní vlivy; dotýká se silných témat, smrti, přežití, zákazů, spravedlnosti obvykle dlouhodobějšího charakteru