Ascendent v Kozorohu

Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

Kozoroh: Přirovnání zrozenců ke skutečnému kozorohovi je velmi příhodné. Kozoroh je totiž...

Ascendent v Kozorohu patří mezi jedny z nejnáročnějších. Tito jedinci pravděpodobně nebudou mít lehký život. Takoví lidé v sobě často mají silně zakořeněný pocit zodpovědnosti a vyznačují se i vysokou trpělivostí. Životem kráčí opatrně a mají tendence bez ustání hodnotit své činy či rozhodnutí, dokonce je zpochybňovat. Bojí se totiž zřejmě podvědomně, že se octnou v situaci, kdy budou muset za svá špatná rozhodnutí zaplatit.

Smysl pro povinnost často pramení z pocitu, že na vás někdo dohlíží. Dáváte si tak velmi záležet, což je vysoce ceněné například v manuálních pracech. Zákony a pravidla vás uklidňují. Je to pro vás jistý návod, jak dělat věci správně. Váš projev navenek bývá nejistý a chvíli vám trvá, než si k někomu najdete cestu a než se i vy sami otevřete druhým. Ve vztazích to zpočátku nebudete mít jednoduché.