Osobní horoskop

V den a hodinu vašeho narození byly nebeské tělesa umístěny následovně a utvořily tak unikátní charakteristiku vaší osobnosti. Níže se dozvíte, co tyto polohy planet, měsíce a ascendentu znamenají.

B28'11a12H14°35'bK22°37'1c2dC52'A02'3eE29°25'4D17'f5g6h7i8jJ24°59'9G10°30'kF29°57'10lI22°54'

6°02' e (d)

Vaše sluneční znamení je Lev

A Slunce: charakterizuje povahové rysy, identitu jedince a to jak půsoobíme na ostatní; pod slunečním vlivem se člověk rozvíjí a seberealizuje; původ a zdroj energie

Algenubi RA:9H47m Dec:23°42' Rasalas RA:9H54m Dec:25°56' Adhafera RA:10H18m Dec:23°20' Algieba RA:10H21m Dec:19°46' Al'dzhabkhakh RA:10H8m Dec:16°41' Regulus RA:10H9m Dec:11°53' Chertan RA:11H15m Dec:15°20' Denebola RA:11H50m Dec:14°29' Zosma RA:11H15m Dec:20°26'

Vládcem toho znamení je slunce a i proto patří Lev mezi ohnivá znamení. Právě slunce dodává Lvům spoustu tvořivé síly, která vede také k jejich vůdcovským schopnostem. Mnohdy jsou tvůrci velkých plánů, které bohužel nejsou vždy uskutečnitelné. Jsou velkorysí a snaží se dosáhnout velkých cílů. Mají velkou touhu něco znamenat, což souvisí s jejich láskou k bohatství. Milují peníze, jelikož jim dávají svobodu a nezávislost. Jsou dobrými přáteli, ale také otevřenými kritiky.

 Kvůli svému sebevědomí a ctižádostivosti trpí velkou touhou stát se středem pozornosti. Lvi vyhledávají právě takovou společnost, kde mohou vyniknout, pokud se jim to nedaří, raději se takové společnosti vyhýbají. Zrozenci tohoto znamení mají většinou v životě úspěch díky svojí cílevědomosti, vytrvalosti a rychlému rozhodování. Převážně se těší celkem dobrému zdraví a odolnosti vůči okolním vlivům.

Mezi jejich slabé stránky patří především panovačnost, která mnohdy ubližuje jejich okolí. Někdy trpí přílišnou velkorysostí či neschopností podřídit se druhým.

V kariéře zástavají Lvi většinou vedoucí posty nebo mohou být úspěšnými podnikateli, čemuž mohou vděčit především své cílevědomosti a vytrvalosti. Protože jsou jen neradi vedeni, bývají Lvi zřídkakdy zaměstnáni na nižších pozicích.

Ve vztahu se projevují všechny jejich dobré i špatné vlastnosti, které zrozenci tohoto znamení nedokážou a ani nemají potřebu tlumit. Někdy ovšem jejich požitkářský styl života může vést k nestálosti až k nevěře.

6°28' a (l)

Měsíc v Beranu

B Měsíc: charakterizuje nitro, duši, vnitřní já či podvědomí a pod jeho vlivem se tak jedinec stává plachým, uzavřeným, citlivým

Jedinci, kteří mají Měsíc umístěn v Beranu jsou silné osobnosti, i když to nedávají najevo. Často jsou se sebou spokojeni, plní elánu – ať už se jedná o sport či zaměstnání nebo lásku, vždy jsou z počátku odhodláni bojovat „do posledního dechu“. Všechny překážky se tak snaží překonat co nejdříve. Trpělivost totiž není jejich silnou stránkou. Střídat se u nich mohou i rychlé změny nálad.

Člověk s měsícem v Beranu má často potřebu ochraňovat ostatní. Pokud se tedy ocitnete v nesnázích a strádáte, můžete očekávat, že vám přispěchá na pomoc a bude vás před ostatními bránit.  

Ve stresu je však vaším hlavním rysem netrpělivost, a tendence brát si vyřčené věci příliš osobně a urazit se. Můžete se tak stát až nedůtklivými.

22°37' b (a)

Ascendent v Býku

K Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

pro určení doplňte čas a místo

1°52' e (d)

Merkur ve Lvu

C Merkur: charakterizuje náš intelekt a schopnost se vyjadřovat a komunikovat; důležitou roli hraje také v oblasti vztahů nebo v osobním rozvoji

S umístěním Merkuru ve Lvu se rozhodně pojí schopnost vyjadřovat své názory se sebedůvěrou. Takový člověk ale může dost dobře i blufovat. Ostatní to na něm nemají šanci poznat. Velmi vyniká také svou schopností řečnit a bavit tak všechny okolo.

Častým problémem, který se v tomto umístění vyskytuje, je problém přiznat si svou nevědomost. Vlastní ego takové jedince v tomto ohledu dost brzdí.

8°17' f (e)

Venuše v Panně

D Venuše: souvisí především s naší citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vztahy, ale i psychologii jedince a jeho schopnosti činit rozhodnutí

Lidé s Venuší umístěnou v Panně často druhé (a nejen potenciální partnery) přitahují svou užitečnou, praktickou, ale i skromnou povahou.  Toto umístění často spojujeme se vztahy s lidmi, které poznáte v zaměstnání či prostřednictvím práce. Jste často kritičtí a rozumově založení, to však neznamená, že vaše city jsou o to slabší. Náklonnost často projevujete například i ke zvířatům.

29°25' e (e)

Mars ve Lvu

E Mars: charakterizuje naši energii a sílu – ať už fyzickou, či psychickou; ovlivňuje také naši chuť k životu, oblasti sexu, zdraví a sportu

Mars umístěný ve Lvu si často spojujeme s galantností – až rytířstvím – a bojem o vlastní čest. Míváte pocit nadřazenosti vůči druhým, a pokud nejste dostatečně respektováni, vaše pocity často zastře zuřivost.  Ve stresu máte tendence klamat či předstírat, jen abyste unikli nepříznivému osudu. V sexu jste přitahováni hlavně kreativními partnery. Nesnášíte stereotyp a nudu.

29°57' k (k)

Jupiter ve Vodnáři

F Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Ti jedinci, kteří mají Jupiter ve Vodnáři, bývají silně orientovaní na budoucnost a mívají progresivní myšlení. Věří například, že obyčejní lidé mají sílu konat velké věci a dobro. Jedinou nevýhodou může být neschopnost tolerovat jiný názor než vlastní, pokud je příliš odlišný. Toto umístění je také velmi vhodné pro studium technických oborů. A to hlavně díky realistickému přístupu a touze po vědomostech.

10°30' k (j)

Saturn ve Vodnáři

G Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Umístění Saturnu ve Vodnáři se nejvíce projevuje v přístupu k ostatním lidem. Jste pak navzdory nedůvěřivosti velmi zodpovědní, pokud jde o společenské otázky. Často dodržujete vybrané chování a etiketu. Nejen proto se lidem s tímto umístěním velmi daří v zaměstnáních, kde je vyžadován osobní přístup. Dobře vychází i se zaměstnavatelem, jako s autoritou.

14°35' b (a)

Uran v Býku

H Uran: symbolizuje technický pokrok, nové myšlenky a vynálezy; emoce však musí jít stranou, člověk je pod jeho vlivem svéhlavý až neústupný

Toto umístění – tedy Uran v Býku – dokáže být velmi tvrdohlavá, odhodlaná a z praktického hlediska pak velmi inovativní a pokroková kombinace. V hodnotách se pak do popředí dostává ekonomické a finanční zajištění. Objevuje se i touha po materiálních základech, například v podobě půdy či vlastního bydlení, a s tím spojený jistý neklid, dokud toho není dosaženo.

22°54' l (l)

Neptun v Rybách

I Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

V tomto umístění, tedy Neptunu v Rybách, je tato planeta umístěna ve vlastním znamení, což přináší vysokou míru spirituality. Budete proto velmi silně nábožensky založení, rovněž soucitní a charitativní. Skrze tento postoj se však mohou projevit problémy s vlastní identitou. Ideální je toto umístění pro hudbu, tanec, malbu, či podobné vlohy.

24°59' j (i)

Pluto v Kozorohu

J Pluto: do horoskopu přináší spíše negativní vlivy; dotýká se silných témat, smrti, přežití, zákazů, spravedlnosti obvykle dlouhodobějšího charakteru