Osobní horoskop

V den a hodinu vašeho narození byly nebeské tělesa umístěny následovně a utvořily tak unikátní charakteristiku vaší osobnosti. Níže se dozvíte, co tyto polohy planet, měsíce a ascendentu znamenají.

10a11H11°55'b12cK22°15'1d2eB24°35'3f4g5hE18°24'C11'A36'6i7jD17°43'J24°38'8G39'kF24°50'9lI20°24'

4°36' i (h)

Vaše sluneční znamení je Střelec

A Slunce: charakterizuje povahové rysy, identitu jedince a to jak půsoobíme na ostatní; pod slunečním vlivem se člověk rozvíjí a seberealizuje; původ a zdroj energie

2 Sgr RA:17H49m Dec:-27°50' Alnasl RA:18H7m Dec:-30°25' Kaus Australis RA:18H25m Dec:-34°22' eta Sgr RA:18H19m Dec:-36°45' Kaus Media RA:18H22m Dec:-29°49' Kaus Borealis RA:18H29m Dec:-25°25' Polis RA:18H15m Dec:-21°3' fi Sgr RA:18H47m Dec:-26°58' Ascella RA:19H4m Dec:-29°51' Nunki RA:18H56m Dec:-26°17' tau Sgr RA:19H8m Dec:-27°39' ksi Sgr RA:18H59m Dec:-21°5' Manubrij RA:19H6m Dec:-21°43' d Sgr RA:19H19m Dec:-18°55' ro Sgr RA:19H23m Dec:-17°49' h Sgr RA:19H37m Dec:-24°41' Terebellum II RA:19H58m Dec:-27°8' Terebellum IV RA:20H4m Dec:-27°40' theta Sgr RA:20H1m Dec:-35°14' iota Sgr RA:19H56m Dec:-41°49' Rukbat RA:19H25m Dec:-40°35' beta Sgr RA:19H24m Dec:-44°46'

Zrozencům ve znamení Střelce vládne planeta Jupiter, proto jsou většinou klidné povahy a velmi nakloněni k náboženským, vědeckým či teoretickým úvahám. Milují svou nezávislost, která ale nikdy nepřekročí hranice dané určitými povinnostmi či zákonem. Jsou optimisti a jednají s přirozenou jistotou a bezstarostností. Své poslání konají s vědomím budoucího úspěchu a mnohdy ho také dosahují. Věří autoritě, nejsou příliš kritičtí a milují svoji svobodu a také spravedlnost.

Milují dobré jídlo, pití, přírodu a jsou dobrými sportovci. Dovedou se rychle rozhodovat a dát přesné instrukce ostatním. Nebojí se nebezpečí, jsou sebejistí, ctižádostiví a mají smysl pro tělesný výkon. Zpravidla se rozhodují spíše citem než rozumem, což jim někdy způsobuje zklamání. Dokážou pro své záměry získat okolí, ale také využívat svých přátel.

Za jejich slabou stránku se dá považovat, že když jsou podrážděni, dokážou velmi ranit, jelikož pomocí jejich pudů perfektně vystihnou nejcitlivější místo dané osoby. Neúspěch také může zapříčinit jejich impulsivnost, která vede k různým přešlapům.

Nejčastěji jsou Střelci právníci či kněží,díky svému smyslu pro spravedlnost. Svou práci berou jako sport, který jim činí potěšení. Dovedou neúnavně pracovat a jsou podnikaví a odvážní ve své práci. Hodí se pro všechna povolání, kde mají možnost pohybu.

Ve vztahu nemívají velké štěstí. Manželství uzavírají mnohdy náhle z citového popudu a později svého rozhodnutí litují, takže se převážně ženou hned do několika manželství. Věrnost Střelců závisí na partnerovi, neboť když je s nimi správně zacházeno, je na ně spolehnutí.

24°35' e (e)

Měsíc ve Lvu

B Měsíc: charakterizuje nitro, duši, vnitřní já či podvědomí a pod jeho vlivem se tak jedinec stává plachým, uzavřeným, citlivým

Osoby s Měsícem umístěným ve Lvu typicky mívají sklon dramatizovat a přehánět své pocity. Toto umístění obvykle značí, že touží po pozornosti a pochopení druhých. Na pochvalu pak reagujete většinou vřele a velkoryse. Dařit se vám proto bude ve vůdcovských pozicích. Na tomto místě působíte jako přirozená autorita, vznešeně a šlechetně.

Ostatním dodáváte sebedůvěru a inspirujete je, ale na druhou stranu vnitřně toužíte být alespoň v něčem nejlepší. A tak tíhnete až k předvádění se. Problém však může nastat, když se střetnete s jinou dominantní osobou, nebojíte se totiž vstupovat do otevřených konfliktů.

22°15' c (b)

Ascendent v Blížencích

K Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

pro určení doplňte čas a místo

3°11' i (g)

Merkur ve Střelci

C Merkur: charakterizuje náš intelekt a schopnost se vyjadřovat a komunikovat; důležitou roli hraje také v oblasti vztahů nebo v osobním rozvoji

Umístění otevřeného a pozitivního Merkuru ve Střelci může poukazovat na jedince, kteří velmi rádi cestují, poznávají nové kultury, získávají cenné zkušennosti a znalosti a učí se cizím jazykům.U takovýchto lidí je také skvěle rozvinut um vyprávět příběhy – upoutat umí jak obsahem, tak barvou hlasu. Jsou dobří také ve schopnosti vidět širší souvislosti a dobrat se k jádru věci. 

17°43' j (i)

Venuše v Kozorohu

D Venuše: souvisí především s naší citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vztahy, ale i psychologii jedince a jeho schopnosti činit rozhodnutí

Jedinci s Venuší umístěnou v Kozorohu zpravidla na ostatní působí velmi důstojně, vyrovnaně a profesionálně. U žen se může objevovat dokonce přehnaná péče o sebe. Berete vztahy i lásku naprosto vážně. Proto, aby váš vztah fungoval, jste schopni vynaložit velké úsilí. Zodpovědnost ve vztazích ctíte i při profesionálních aktivitách. Jste například ideální obchodní partneři.

18°24' h (g)

Mars ve Štíru

E Mars: charakterizuje naši energii a sílu – ať už fyzickou, či psychickou; ovlivňuje také naši chuť k životu, oblasti sexu, zdraví a sportu

Ve svém vlastním znamení, tedy ve Štíru, je Mars umístěn velmi silně. Takoví jedinci disponují citem pro rafinovanost. Jsou schopni řešit velmi komplexní úlohy a velmi dobře rozložit svou energii. Zpravidla nic neděláte bez rozmyslu a projevujete velkou vytrvalost. Jakmile si stanovíte svůj směr, který určuje vaše činy, máte schopnost za ním neúnavně kráčet. Máte dobrou paměť a křivdu odpouštíte jen těžko.

24°50' k (j)

Jupiter ve Vodnáři

F Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Ti jedinci, kteří mají Jupiter ve Vodnáři, bývají silně orientovaní na budoucnost a mívají progresivní myšlení. Věří například, že obyčejní lidé mají sílu konat velké věci a dobro. Jedinou nevýhodou může být neschopnost tolerovat jiný názor než vlastní, pokud je příliš odlišný. Toto umístění je také velmi vhodné pro studium technických oborů. A to hlavně díky realistickému přístupu a touze po vědomostech.

8°39' k (j)

Saturn ve Vodnáři

G Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Umístění Saturnu ve Vodnáři se nejvíce projevuje v přístupu k ostatním lidem. Jste pak navzdory nedůvěřivosti velmi zodpovědní, pokud jde o společenské otázky. Často dodržujete vybrané chování a etiketu. Nejen proto se lidem s tímto umístěním velmi daří v zaměstnáních, kde je vyžadován osobní přístup. Dobře vychází i se zaměstnavatelem, jako s autoritou.

11°55' b (a)

Uran v Býku

H Uran: symbolizuje technický pokrok, nové myšlenky a vynálezy; emoce však musí jít stranou, člověk je pod jeho vlivem svéhlavý až neústupný

Toto umístění – tedy Uran v Býku – dokáže být velmi tvrdohlavá, odhodlaná a z praktického hlediska pak velmi inovativní a pokroková kombinace. V hodnotách se pak do popředí dostává ekonomické a finanční zajištění. Objevuje se i touha po materiálních základech, například v podobě půdy či vlastního bydlení, a s tím spojený jistý neklid, dokud toho není dosaženo.

20°24' l (k)

Neptun v Rybách

I Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

V tomto umístění, tedy Neptunu v Rybách, je tato planeta umístěna ve vlastním znamení, což přináší vysokou míru spirituality. Budete proto velmi silně nábožensky založení, rovněž soucitní a charitativní. Skrze tento postoj se však mohou projevit problémy s vlastní identitou. Ideální je toto umístění pro hudbu, tanec, malbu, či podobné vlohy.

24°38' j (i)

Pluto v Kozorohu

J Pluto: do horoskopu přináší spíše negativní vlivy; dotýká se silných témat, smrti, přežití, zákazů, spravedlnosti obvykle dlouhodobějšího charakteru