Ascendent ve Štíru

Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

Štír: Základním povahovým rysem tohoto znamení je snaha proniknout až na úplné dno vše...

Ascendent ve Štíru dokáže být velmi záhadný. Takoví jedinci mají typicky vysoké ideály a jsou schopni kvůli jejich splnění zajít velmi daleko. Zpravidla se nespokojí s fakty, každou informaci jsou odhodlání prozkoumat do detailu a jít až na samé dno. Naštěstí díky vaší intuici dokážete problémy, které se vyskytnou, snadno odstranit. A právě to vás také naplňuje. Dalo by se tak říci, že vaše cesta je zároveň vašim cílem.

Jedinci s Ascendentem ve Štíru dokží být velmi citliví pokud jde o jejich sexuální pudy. Pocity frustrace například nejspíše budou prožívat velmi intenzivně. Ve svém splínu dokáží tito jedinci ostře kritizovat druhé, protože v každém vidí to nejhorší. I ostatním je tak už od pohledu jasné, že jejich postoj je zaujatý.

Lidé z vašeho okolí by vám možná rádi pomohli, vy je však většinou odmítáte pustit k sobě blíž.