Saturn ve Štíru

Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Štír: Základním povahovým rysem tohoto znamení je snaha proniknout až na úplné dno vše...

Někteří lidé s umístěním Saturnu ve Štíru druhým lidem umí zkomplikovat snahu poznat je na důvěrnější úrovni. Své city považujete za velmi soukromé a máte potřebu je chránit. Máte strach otevřít se druhým, ať už se jedná o parnera, či nějakou autoritu. Vnitřně tak ve vás emoce doslova vřou, ale navenek své pocity velmi dobře kontrolujete. 


V tomto období budete velmi disciplinovaní. Za každých okolností dokážete své pocity odstavit na vedlejší kolej, a za žádnou cenu je nedat na jevo. Díky tomu se často můžete stát uznávánou a váženou autoritou. Typická pro vás v tomto období bude také mlčenlivost, až nesmiřitelnost. Navenek se sice budete tvářit, že je vše v pořádku, ale křivdu nikdy nezapomenete a neodpustíte.