Saturn v Raku

Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Rak: Vládcem tohoto vodního znamení je měsíc. Jeho  zrozenci jsou velmi citově založe...

S umístěním Saturnu v Raku přichází jisté pochybnosti. Jedinci s takovým umístěním si často kladou otázky a to nejen filozofického rázu. Aby se cítili bezpečně a zapoměli na to, co je trápí, mívají tendenci tvrdě pracovat. Objevují se i protichůdné pocity. Na jednu stranu si takoví lidé velmi cení své rodiny. Nadruhou stranu však pro ně jejich domov může být i vězením.


V tomto období budete mít v sobě podvědomě zakódovánu jistou potřebu starat se o ostatní. Když budou v bezpečí vaši blízcí, vy sami si konečně dovolíte polevit a budete spokojeni. Pokud však přijde na vyjadřování vašich pocitů, ze strachu, že budete příliš zranitelní, se raději uzavřete do sebe a nebudete si chtít nikoho připustit k tělu.