Saturn v Býku

Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Býk: Býkům vládne planeta Venuše, která je charakteristická svou svěžestí a krásou. B...

Umístění Saturnu v Býku může být poněkud náročné. Obecně lze toto období spojovat s pomalým, ale nadruhou stranu setrvalým ekonomickým růstem. Nemůžeme však očekávat velké zvraty, či postupy kupředu – vlivem Saturnu, který brzdí váš rozvoj. Často bývá také přítomen strach z bídy, pocit uvěznění svou finanční situací, a následný sklon pečovat o své zdroje příjmů. 


V těchto dnech budete cítit touhu po finančním zapoatření, ale také po stálem a bezpečném citovém životě. Aby takoví jedinci mohli být šťastni, musí jejich režim mít přísný řád a předem stanovená pravidla. Přístup lidí, ovlivněných tímto umístěním, bývá poněkud těžkopádný, na druhou stranu ale šetrný a hospodárný. Utrácí totiž pouze za věci, které nezbytně potřebují.