Saturn ve Vahách

Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Váhy: Zrozencům ve znamení Vah vládne planeta Venuše, to také zapříčiňuje jejich silné...

Saturn je ve Vahách silně umístěn. Jde tak o lidi velmi čestné a nestranné, často se také stylizují do role tvůrce a udržovatele zákona. Jste úspěšní v kariéře v týmové práci, protože jste schopní spolupracovat, zároveň si však zachováváte svůj názor a zůstáváte realističtí, avšak kompormisu se nebojíte.


V tomto období si budete silně uvědomovat více pohledů na danou situaci. Budete tak ideálním spolupracovníkem, ale třeba i partnerem. Ve vztazích totiž třeba i podvědomě udržujete mír, umíte být upřímní a prosadit se, ale nadruhou stranu se nebojíte ani kompromisu. Pouze vaše umělecké vlohy mohou být poněkud bržděny a utlačovány disharmonickým Saturnem.