Uran v Blížencích

Uran: symbolizuje technický pokrok, nové myšlenky a vynálezy; emoce však musí jít stranou, člověk je pod jeho vlivem svéhlavý až neústupný

Blíženci: Lidé narození ve znamení blíženců jeví velký zájem učit se novým věcem, a proto ...

Umístění Uranu v Blížencích jasně poukazuje na novou generaci velkých myslitelů. Takoví jedinci se proto nebojí poukazovat na nové metody a rebelovat proti tomu, co je zastaralé. Velký důraz kladete na rychlou a efektivní komunikaci. Máte pohotové reakce a jste bystrostřejší než ostatní. Může tak být ideální zejména pro vědce, intelektuály, nebo všeobecně lidi, kteří se věnují vzdělání.


Toto období je možné spojovat s rozepřemi mezi jednotlivci – vzniklé například neshodami v komunikaci. Můžete pociťovat také touhu po revoluci a radikálních změnách. V tomto období jste totiž velmi zvědaví, pohotoví, dokonce vtipní. Jdete zkrátka s dobou, dokonce si umíte libovat i v chaosu. Podvědomně totiž máte rádi nestandartní situace. V negativní slova smyslu pak můžete být nestálí a přelétaví, obzvláště ve vztazích.