Uran ve Střelci

Uran: symbolizuje technický pokrok, nové myšlenky a vynálezy; emoce však musí jít stranou, člověk je pod jeho vlivem svéhlavý až neústupný

Střelec: Zrozencům ve znamení Střelce vládne planeta Jupiter, proto jsou většinou klidné ...

Umístění Uranu ve Střelci je poněkud svobodomyslná kombinace. Přináší s sebou myšlenku vzrušujících cest do neznámých míst a za novými objevy. U takových jedinců se pak silně prosazuje inovativní myšlení a touha po pokroku. Tato kombinace naznačuje také, že velmi důležitá je možnost svobody a svobodné víry – ať už se jedná o náboženskou, politickou či filosofickou.


V tomto období budete, ať už podvědomě či ne, usilovat o duševní pokrok a intelektuální růst. Objevují se i revoluční myšlenky, myšlenky rovnosti a práva svodoby všech lidí na Zemi. Vzrušovat vás bude cokoliv spojeného s cestováním – nejvíce pak například kosmické výpravy, které jsou spojené s objevováním dosud nepoznaného. Revoluční přístup se objeví také v oblasti vdělávání.