Uran ve Vahách

Uran: symbolizuje technický pokrok, nové myšlenky a vynálezy; emoce však musí jít stranou, člověk je pod jeho vlivem svéhlavý až neústupný

Váhy: Zrozencům ve znamení Vah vládne planeta Venuše, to také zapříčiňuje jejich silné...

Kombinaci Uranu ve Vahách můžeme spojovat například se změnami ve smluvním právu, či právním systému obecně. U takových jedinců je totiž podníceno realistické uvědomění si sociální spravedlivosti, což může vést až k revolučním myšlenkám. Běžně toužíte po harmonii – jste najednou velmi neklidní. To může v extrému vést až k rozbíjení tradic a dokonce mezilidských vztahů. 


V tomto období často můžeme očekávat změny ve způsobu, jakým se lidé chovají ve vztazích. Podvědomě si právě v tomto období více uvědomují realitu, a tak jim najednou mohou vadit některé věci, které dříve přehlíželi. Nebude jim vadit ani bourat tradice, protože jim nejsou schopni přikládat příliš velkou váhu. Harmonie vás rozhodně nečeká.