Uran v Kozorohu

Uran: symbolizuje technický pokrok, nové myšlenky a vynálezy; emoce však musí jít stranou, člověk je pod jeho vlivem svéhlavý až neústupný

Kozoroh: Přirovnání zrozenců ke skutečnému kozorohovi je velmi příhodné. Kozoroh je totiž...

Umístění Uranu v Kozorohu může být velmi chladné a strohé. Tato kombinace značí například reformy. Máte tendence bouřit se proti zavedenému nefunkčnímu řádu a autoritám. Mají tendence zavádět nové pořádky a jste často velmi systematičtí, pokud jde o práci. Chováte v povědomí, že pokud chceme společnost posunout kupředu a zlepšit její fungování, bude zapotřebí radikálních proměn. 


V tomto období bude ještě více posílena vaše touha po kontrole a řádu. Vyústit to může například až ve snahu ovládat druhé. Podpořena může být také vaše chladnokrevnost. Emoce vám v tomto období příliš mnoho neříkají. Na druhou stranu, díky této systematičnosti a oproštění od citů, získáváte velkou šanci na zavedení a prosazení nových metod. Rozhodně vám nechybí ani smysl pro konstruktivní řešení.