Jupiter ve Štíru

Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Štír: Základním povahovým rysem tohoto znamení je snaha proniknout až na úplné dno vše...

Lidé s Jupiterem ve Štíru disponují velkou vůlí a odhodláním. Máte také potřebu problémy řešit velmi do hloubky. Máte nadání pro obchodování. Velmi dobří budete ve vedení vlastní živnosti, právě proto, že jste ochotni věnovat mu čas i píli.


V tomto období můžete očekávat možný hmotný zisk z investic, daní či například pojištění. Nebezpečí vám ale hrozí, pokud se svými finančními prostředky budete příliš riskovat, i když vás třeba takový pocit láká. Vlivem tohoto umístění také může více prostoru dostat vaše temná stránka.