Jupiter v Panně

Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Panna: Zrozencům ve znamení Panny vládne planeta Merkur, tudíž se jedná o kritické a ro...

Lidé s Jupiterem v Panně dokáží být velmi pracovití, a zároveň je práce dokáže i bavit. Nadruhou stranu se ale někdy příliš zabývají maličkostmi a tak „pro stormy nevidí les“. Tím si přidělávají spoustu práce a zbytečně se rozčilují. Výjimkou není ani zaujímání praktického, v krajních mezích až cynického postoje k problémům. Obzvláště pokud se jedná o peníze.


V tomto období mohou být vaše vlastní ambice poněkud omezeny. Velmi těžké pro jedince může být vyniknout z davu a uspokojit tak své cíle. Můžete se tak stát i nedůvěřivým. Ve svých názorech totiž zůstáváte konzervativní. Abyste byli schopni svou frustraci vyřešit, budete muset upustit od bázírování nad detaily a nechat se trochu strhnout děním v okolí.