Venuše v Beranu

Venuše: souvisí především s naší citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vztahy, ale i psychologii jedince a jeho schopnosti činit rozhodnutí

Beran: Tento zrozenec ohnivého znamení vyčnívá svou vnitřní ale i vnější silou. Jeho pl...

Jedinec, který má Venuši umístěnu v Beranu, se v záležitostech vztahů a lásky bude chovat zřejmě velmi sebevědomě. Jste schopni se bezhlavě zamilovat a o svou vysněnou poloviču neúnavně usilovat. Jste vášnivý a na své okolí působíte až okokuzlujícím dojmem. V milostném životě vyhledávate vzrušení a stereotyp vás velmi rychle omrzí.


V tomto období nejspíše budete mít tendence rozhodovat se spíše impulsivně, svým srdcem. Pokud jde o lásku a vztahy stáváte se ve svém snažení přímo nezastavitelní, někdy až nekompromisní. Dobře vám bude ve společnosti, kde se můžete bavit, či laškovat. Instinktivně možná budete vyhledávat i spory, ve kterých budete moci ukázat svou převahu. Možná ve vás přetrvává jistá potřeba něco si dokazovat.