Neptun ve Štíru

Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

Štír: Základním povahovým rysem tohoto znamení je snaha proniknout až na úplné dno vše...

Umístění Neptunu ve Štíru jasně poukazuje na ty, kteří se rádi věnují okultním a mystickým tématům. Nebojí se riskovat, ani se nebojí témat, které zpravidla ve společnosti bývají tabu. Míváte také talent například pro drama a konspirační teorie. Oplýváte velkým tvůrčím potenciálem, i když si to mnohdy vůbec neuvědomí. 


V tomto období takzvaně chvíli nepostojíte. Realita vás příliš zajímat nebude, bude se vám totiž zdát nudná nebo příliš všední. Každé příležitosti, kdy budete moci uniknout do světa fantazie a záhad, se rychle chopíte. K osvícení, vnitřnímu klidu a uvědomění si vlastní identity nejsnáze dojdete skrze dobrodružství nebo zkoušení nových věcí (například tantrická cvičení).