Neptun v Kozorohu

Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

Kozoroh: Přirovnání zrozenců ke skutečnému kozorohovi je velmi příhodné. Kozoroh je totiž...

Umístění Neptunu v Kozorohu je nakloněno stávájícím tradicím. Dává schopnost koncentrace a cílevědomosti. Objevit se však může strach z nejistoty. Často uděláte cokoliv pro dosažení svých cílů, v krajních případech to může znamenat i zneužití druhých lidí za účelem vlastního obohacení. Cesty k osvícení dosáhnete skrze koncentraci.


V tomto období se možná nebudete schopni ubránit touze po dokonalosti, což může vyústit v nekolegiální chování k vašemu okolí. Ač vy se takto chováte podvědomně, na vaše okolí to tak rozhodně nepůsobí, a často se tak může stát, že dochází k nedorozumění. Distancování se od ostatních jedinců vám ale příliš nevadí, alespoň nic nebude rušit vaše soustředění.