Neptun v Blížencích

Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

Blíženci: Lidé narození ve znamení blíženců jeví velký zájem učit se novým věcem, a proto ...

Jedinec, který má Neptun umístěn v Blížencích se může projevovat velmi étericky. S takovou bytostí do společnosti přichází energie, a přitahuje zájem okolních lidí. Vynikáte například v poezii, zajímá vás studium mystiky a nadpřirozených jevů. Takové pátrání může znamenat také hledání vlastní identity. Nebo pokud se tento úkon nedaří, tak naopak únik od reality, do zajímavějšího světa fantazie.


V tomto období budete pociťovat spoustu energie, ale například i chuti studovat a poznávat nové věci. Když ale sáhnete do svého svědomí, nejspíše zjistíte, že se touto cestou pouze snažíte utéci realitě a svým myšlenkám. Ty totiž pokud jde o důležité věci a vaši podstatu bloudí neznámo kde. Ojediněle tento stav může způsobovat až přecitlivělost.