Neptun v Beranu

Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

Beran: Tento zrozenec ohnivého znamení vyčnívá svou vnitřní ale i vnější silou. Jeho pl...

Člověk s Neptunenm v Beranu zpravidla bojuje za nějaký ideál. Nezřídka se stává, že s tímto umístěním vedete boj velmi zaslepeně a neberete ohledy na morální hodnoty a zásady. Objevuje se také touha po osvícení a osvobození. Dosahovat ho nejspíše budete skrze tradici a umění. Velký důraz kladete také na zušlechťování svých duševních dovedností.


Víra, inspirace a touha – toto jsou vlastnosti, kterým v tomto období budete přikládat velký důraz a nezřídka je budete dokonce aktivně prosazovat. A to i přes to, že ostatní s vaším názorem možná nesouhlasí. Ve svých bojích totiž v tomto období budete nezlomní a tvrdohlaví. Během tohoto období budete také dozrávat – osobnostně i fyzicky. Oslovovat vás mohou také globální otázky ve smyslu životního prostředí a zachování Země pro příští generace.