Měsíc v Blížencích

Měsíc: charakterizuje nitro, duši, vnitřní já či podvědomí a pod jeho vlivem se tak jedinec stává plachým, uzavřeným, citlivým

Blíženci: Lidé narození ve znamení blíženců jeví velký zájem učit se novým věcem, a proto ...

U jedinců, kteří mají Měsíc situován v Blížencích, můžeme očekávat změny nálad i pocitů. Toto znamení je samo o sobě totiž neklidné, přizpůsobivé a až velmi lehce ovlivnitelné. Proto se často zajímají o to, co si o nich myslí druzí. Příliš mnoho takových detailních informací však může vést k niterním problémům.

Na druhou stranu se vyznačujete i veselou a zářivou povahou, umíte se rychle orientovat a reagovat na měnící se pravidla. Často jste schopni se dívat na situaci z mnoha úhlů pohledu, a to i z těch nových a neočekávaných, a precizně tak reflektovat realitu. Míváte také skvěle vyvinutou koordinaci zraku a hmatu, což výborně využijete například v publicistice.


Působit na nás v těchto dnech bude energie toužící po společnosti druhých lidí. Rádi budete komunikovat, ale také naslouchat. Často dokážete během krátkého okamžiku pochopit a vyhovět potřebám jedinců ve svém okolí. Takové vlastnosti jsou teď v kurzu, proto se můžete těšit oblíbenosti v kolektivu.

Ve stresových situacích však přichází tendence se pod vlivem Měsíce chovat nerozhodně a mít tak problém dostát svým závazkům. Mohou se vyskytnou pocity, jako byste se nemohli zbavit vnitřního neklidu. Vaše nitro a vnější svět spolu jakoby soupeří a přetlačují se o nadřazenost.