Jupiter v Raku

Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Rak: Vládcem tohoto vodního znamení je měsíc. Jeho  zrozenci jsou velmi citově založe...

Lidé s Jupiterem v Raku mívají velmi vyvinutý smysl pro ochranu. Obzvláště pak, pokud jde o vlastní rodinu, místo bydliště, či národní hodnoty. Bohatství dokáží lidé pod vlivem tohoto umístění získat a uznávat pouze v podobě rodiny a svých blízkých. Pokud ale tito jedinci nejsou schopni dosáhnout uspokojení, jsou často nervózní a netrpěliví.


V tomto období máte vysoké sociální cítění a budete dobře chápat morální principy. Obzvláště ty, kterým vás učili vaši rodiče. Svou láskyplnou a pod vlivem Jupiteru i veselou povahou, dokážete zpříjemnit den nejednomu člověku ve vašem okolí. Největší váhu budete přikládat zabezpečení vlastní rodiny. Není proto divu, že budete tíhnout i ke shromažďování majetku, či peněz.