Jupiter v Blížencích

Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Blíženci: Lidé narození ve znamení blíženců jeví velký zájem učit se novým věcem, a proto ...

Je-li Jupiter umístěn v Blížencích, může to pro vás značit zájem o vzdělávání obecně. Toto umístění v horoskopu vytváří intelektuální zvídavost bez ohledu na to, zda měl v minulosti člověk přístup k adekvátnímu vzdělání. Zkrátka každá mysl je přístupná a otevírá se všemu novému. V tomto období nebudete mít rádi osoby, které vás budou brzdit.


V tomto období se octnete v jednom kole, čeká vás spousta cest za poznáním, rozhovorů a diskuzí s lidmi v okolí. Táhnout vás to bude také k novým zkušennostem, například v zahraničí. Toto období je vhodné i pro tvůrčí činnosti. Nevýhodou této touhy po informacích, kterou přináší vliv Jupiteru, může být v pochybnostech o náboženství, které si snažíme vysvětlovat příliš logicky.