Struktura zvěrokruhu

Každé znamení přísluší k jednomu ze čtyř živlů a k jedné ze tří kvalit, čímž nám vzniká celkem 12 unikátních kombinací tvořící znamení zvěrokruhu. Jedná se tedy o základní stavební kameny horoskopu.


živel

Astrologie pracuje se symbolikou čtyř živlů. Nacházejí se všude okolo nás a jsou to: oheň, voda, vzduch a země. Každý z nás v sobě nosí všechny z těchto živlů, avšak obvykle se více ztotožňuje pouze s jedním, či se dvěma. Ostatní pak zůstávají potlačeny. V horoskopu si živly můžeme představit jako tok a přeměnu energie v rámci jednotlivých znamení zvěrokruhu.

oheň ( a Beran e Lev i Střelec )

Ohnivý živel je velmi energický, zahřívá nás a žene nás kupředu. Nadruhou stranu má ale i destruktivní účinky – to co již není potřebné spaluje a zanechává za sebou pouze spoušť. Hlavní charakterové rysy jedinců, kterým tento živel vládne jsou vášeň a touha po dobrodružství.

Dalo by se říci, že „oheň“ je velmi silného fyzického projevu. Takoví lidé pak bývají mnohem vřelejší, upřímnější, a nebojí se fyzického kontaktu (například objetí) tak, jako jiní. Obecně je tento živel mužské povahy, což ale neznamená, že ženy se silně prosazeným ohněm by nebyly dostatečně ženské. Naopak bývají velmi vášnivými milenkami.

Mezi kladné vlastnosti, kterými se oheň projevuje, rozhodně patří: síla, aktivita, snaživost (až horlivost), ale také rozhodnost a odvaha. Naopak mezi negativní pak může patřit vznětlivost, hádavost, žárlivost a dokonce sklony k přejídání.

země ( b Býk f Panna j Kozoroh )

Živel země dokáže být velmi vnímavý. Mezi hlavní charakterové rysy jedinců spadající pod tento živel patří například praktičnost, stabilita a velký intelektuální potenciál. Symbolika je zde velmi očividná. Takoví lidé zkrátka stojí nohama pevně na zemi. Jsou realističtí, někdy i konzervativní, ale hlavně spolehliví. Jsou tak pro nás opravdovými přáteli. Obvykle to bývají nenápadní a tišší jedinci. Na druhou stranu jsou ale velmi pozorní k drobnostem a detailům.

Jediné co tomuto živlu chybí, je více fantazie a intuice. Není pro ně tak snadné zabavit se vlastnímy myšlenkami a dalo by se tak říci, že si naplno nedokáží užít všechny aspekty života. Jsou to společenští tvorové, protožě právě ostatní jedinci jsou to, co je obohacuje. Jedincům pod vlivem živlu země přináší jistotu a klid hmotné statky. Bývají totiž zpravidla materialisticky založeni. Ve svém snažení myslí také na blaho a bezpečí ostatních, zejména pak rodiny.

vzduch ( c Blíženci g Váhy k Vodnář )

Vzdušný živel můžeme charakterizovat jako aktivní, zvídavý, komunikativní, na jednu stranu velmi přizpůsobivý a elastický, ale i neposedný a neklidný. Jedinci kterým tento živel vládne jsou tedy velmi všestranně založení.

Takoví jedinci mají zpravidla také spoustu zájmů, protože se rychle dokáží nadchnout pro cokoliv nového a zajímavého. Vytrvalost však již není jejich silnou stránkou, často se stává že svou práci nechávají nedokončenou v důsledku nedostatku motivace, nebo právě proto, že postupem času objeví něco, co je baví více.

Potíže se mohou objevit pokud dojde na vyjadřování jejich citů. Zde se jedinci tohoto vzdušného živlu uzavírají spíše do sebe, nechtějí se před ostatními ukázat jako zranitelní. Když už jsou ale například k takovému projevu jistými okolnostmi přinuceni, jsou spíše zbrklí a nejistí. Ve své povaze jsou to totiž spíše lehkovážní a přelétaví jedinci.

voda ( d Rak h Štír l Ryby )

Vodní živel, ač se to nezdá, je spíše plaché, uzavřené a mírné povahy. Hlavní rysy jedinců jsou emoce a city. Dá se tak říci, že bez vody by na světě nebyl dostatek lásky a vztahy by přestávaly fungovat.

Obecně „voda“ je spíše ženské povahy – díky své jemnosti a empatii. Rozhodně to ale neznamená, že muž příslušící k vodnímu znamení nebude dostatečně můžný, ba naopak. Jeho výhody budou ve vášnivosti, hlubokém uvažování a fantazii, což jistě příjemně překvapí ženské protějšky.

Citlivost vodního znamení může působit pozitivně, ale i negativně. V pozitivním slova smyslu jsou tito jedinci obětaví, důvěřiví a přižpůsobiví lidé, ale také například výborní milenci. Vždy mají k druhým úctu a jsou vřelí. V negativním slova smyslu se pak stává, že v obavě z ublížení někomu, se zrozenci vodního živlu uchýlí ke lži, ač milosrdné.


kvalita

V horoskopu rozlišujeme tři kvality: základní, pevná a pohyblivá. Využijeme je pokud chceme stanovit rozložení sil a energií, které ovlivňují základní povahové rysy daného jedince. Tyto energie můžeme prakticky přirovnat k energiím živlů, jednotlivých znamení či planet, které nás rovněž ovlivňují. Každá kvalita obsahuje vždy jedno znamení ze čtyř živlů. Kvality nám zejména říkají jak vnímáme konfliktní situace a jak se v nich chováme. 

základní ( a Beran d Rak g Váhy j Kozoroh )

Základní kvalita spolu se základními znameními jednoznačně ukazuje na silné, samostatné a ambiciózní osobnosti. Povaha takovýchto jedinců je nikdy nenechává klidnými. Neustále totiž musí být v pohybu, nebo provádět jakoukoliv činnost.

Zrozenci pod základní kvalitou největší váhu přikládají přítomnosti. Kolem ní se točí veškerá jejich snaha. Jsou názoru, že minulost je minulostí a měnit ji nelze, proto není příliš důležitá.

Takoví jedinci se rovněž dokáží bez váhání a mnohdy i bezhlavě hnát za svými cíly. Tito lidé zkrátka jednají a nečekají, až jim někdo něco řekne. Skvěle se tak umí prosadit ve vůdčích pozicích. Nebojí se na sebe vzít zodpovědnost, navíc jsou schopni přinášet konstruktivní iniciativu. V extrému však může dojít až ke zbrklosti a jejich akce mohou být bezvýsledné.

pevné ( b Býk e Lev h Štír k Vodnář )

Pevná znamení poukazují na člověka, který má sklony k dodržování zásad. Co takovému jedinci možná schází v odvaze, hravě vynahradí svou vytrvalostí a odhodlaností. Má velmi slinou vůli a odporuje vnějším negativním vlivům.

Dalo by se tak říci že tato kvalita má velkou vnitřní sílu. Spíše však ve své impulzivní podobě, trpělivost těmto jedincům příliš mnoho neříká. Trpělivost pevným znamením dochází také ve chvíli, kdy jsou tlačeni k radikálním změnám. Těm se spíše snaží bránit.

Velmi důležité pro tyto jedince jsou jejich hodnoty a ideály, ze kterých slevují jen s obtížemi. Bývají zásadobí, až tvrodhlaví, v extrému se u nich může projevovat až neochota dosáhnout dohody a ustoupit. Tato povaha se zkrátka nemůže poddat. Ve své tvdohlavosti dokáží být lidé spadající pod pevnou kvalitu velmi zatvrzelí. Občas není lehké s nimi vyjít.

pohyblivé ( c Blíženci f Panna i Střelec l Ryby )

Pohyblivá kvalita značí přizpůsobivost, elastičnost a proměnlivost jedince. Takovému člověku pak nedělá problém vrhat se do několika směrů zároveň, což může vyústit až v neschopnost plně se soustředit pouze na jednu věc.

Jedinci s pohyblivou kvalitou nemají problém přizpůsobit se dané situaci. Dokáží reagovat a jsou empatičtí, ale také v jistém samolibém záměru se snaží být oblíbení mezi všemi. Můžeme tak říci, že jsou pro ně důležitější lidé a jejich názory, než vlastí ideály.

Další schopnost, kterou takoví jedinci vynikají, je přirozená schopnost improvizovat. Jak v osobním životě tak v kariéře. Proto nezřídka se z nich mohou stát například výborní a uznávaní herci. Hodí se také do povolání, kde je vyžadováno operativní rozhodování.


polarita

Polarity, které můžeme v horoskopu rozeznávat jsou dvě a to: mužská (pozitivní, světlá polarita neboli Yang) a ženská (negativní a tmavá polarita, neboli Yin). Nelze obecně říci, že jednotlivá znamení by ve společnosti zastávaly čistě mužské či ženské role, ale spíše energetické přitahující se protipóly.

mužské ( a Beran c Blíženci e Lev g Váhy i Střelec k Vodnář )

Znamení mužské polarity, často také chápána jako světlá a pozitivní, se zpravidla vyznačují aktivnější a extrovertní povahou. Obecně také můžeme říci, že takoví jedinci budou ve společnosti a ve vztahu k ostatním spíše dominantní.

Mužská polarita se může projevovat také velkou odvahou, smělostí a podnikavostí. Není tak divu, že se rádi zhostí vůdčích pozic, nebojí se totiž zodpovědnosti ani následků. Ve své schopnosti plně věří. Přehnaná sebedůvěra však v extrémních případech může vést až k pocitu nadřazenosti a přílišnému egoismu.

ženské ( b Býk d Rak f Panna h Štír j Kozoroh l Ryby )

Znamení ženské polarity, chápána také jako negativní, tmavá a noční, můžeme obecně charakterizovat jako citlivější, myšlenkově založené a více introvertní. Ve společnosti mají tendenci zůstávat spíše v pozadí jako pozorovatelé.

Ženská polarita je více emocionálně založena. Veškeré situace tak prožívá mnohem intenzivněji. Díky tomu takoví jedinci také bývají více přemýšliví, často bloudí ve svých myšlenkách a tak na okolí mohou působit uzavřeně, někdy až nepřístupně. Zodpovědnosti a překážek se zpravidla bojí, proto mají tendenci držet se zpátky.